„Javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona“

U svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, privlačenja stranih i domaćih investitora i stvaranja osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, Vlada Tuzlanskog kantona je u 2017. godini uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji su stručnjaci pružili stručnu i tehničku podršku interresornoj radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu. 

Glavni cilj u izradi novog Zakona o JPP Tuzlanskog kantona bio je pojednostavljenje Zakona i pripadajućih procedura za zaključivanje ugovora o JPP-u odnosno uspostavljanja javno-privatnog partnerstva na području Tuzlanskog kantona, tj. stvaranje boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona, uz usklađivanje sa legislativom EU, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici održanoj 29. decembra 2017. godine, Skupština Tuzlanskog kantona je razmotrila i usvojila prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te su u skladu s tim postavljeni temelji za dalji razvoj kapitalnih projekata, unapređenje javnih usluga i investicija.

Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 19/17) predviđena je priprema i usvajanje podzakonskih akata za JPP i pripremanje i objavljivanje zbirnog pregleda potencijalnih JPP projekata Tuzlanskog kantona u 2018. godini, te je u skladu s tim interresorna radna grupa Vlade Tuzlanskog kantona, u saradnji sa konsultantima USAID/SGIP projekta, pripremila nacrt Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva.

U svrhu predstavljanja Zakona o javno-privatnom partnerstvu i nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i USAID/SGIP Projekat organizuju prezentaciju i konsultativnu sesiju pod nazivom „Javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona", koja će biti održana u utorak, 06. marta 2018. godine u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 12 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju prezentaciji i konsultativnoj sesiji, te da svoje prisustvo potvrde najkasnije do ponedjeljka, 05. marta 2018. godine do 12 sati, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

U svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, privlačenja stranih i domaćih investitora i stvaranja osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, Vlada Tuzlanskog kantona je u 2017. godini uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji su stručnjaci pružili stručnu i tehničku podršku interresornoj radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu. 

Glavni cilj u izradi novog Zakona o JPP Tuzlanskog kantona bio je pojednostavljenje Zakona i pripadajućih procedura za zaključivanje ugovora o JPP-u odnosno uspostavljanja javno-privatnog partnerstva na području Tuzlanskog kantona, tj. stvaranje boljih uslova i procedura za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona, uz usklađivanje sa legislativom EU, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici održanoj 29. decembra 2017. godine, Skupština Tuzlanskog kantona je razmotrila i usvojila prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu, te su u skladu s tim postavljeni temelji za dalji razvoj kapitalnih projekata, unapređenje javnih usluga i investicija.

Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 19/17) predviđena je priprema i usvajanje podzakonskih akata za JPP i pripremanje i objavljivanje zbirnog pregleda potencijalnih JPP projekata Tuzlanskog kantona u 2018. godini, te je u skladu s tim interresorna radna grupa Vlade Tuzlanskog kantona, u saradnji sa konsultantima USAID/SGIP projekta, pripremila nacrt Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva.

U svrhu predstavljanja Zakona o javno-privatnom partnerstvu i nacrta Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i USAID/SGIP Projekat organizuju prezentaciju i konsultativnu sesiju pod nazivom „Javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona", koja će biti održana u utorak, 06. marta 2018. godine u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 12 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju prezentaciji i konsultativnoj sesiji, te da svoje prisustvo potvrde najkasnije do ponedjeljka, 05. marta 2018. godine do 12 sati, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna