Održana peta sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Kantonalni odbor za razvoj (KOR) – savjetodavno/koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godine u četvrtak, 10.05.2018. godine je održalo svoj peti sastanak u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla.

20180510 1Članovima KOR-a predstavljen je nacrt Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. za 2017. godinu, aktivnosti u pripremi Izvještaja o razvoju, alati za izradu Operativnog/akcionog plana 2019-2021. godina te je prezentirana i samoprocjena stepena uspostavljenosti procesa planiranja i upravljanja razvojem na kraju 2017. godine sa ključnim preporukama za 2018. godinu. Nakon tehničke finalizacije, Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja TK za 2017. godinu i izrade Izvještaja o razvoju, isti će biti predstavljeni Vijeću za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona prije upućivanja na usvajanje na sjednicu Vlade Kantona. Trogodišnjim akcijskim planom se operacionalizira strategija razvoja, odnosno označavaju mjere u skladu s planiranom finansijskom alokacijom, određuje dinamika realizacije mjera te podjela odgovornosti u periodu 2019-2021. godina te će se u samu izradu uključiti i svi značajni projekti institucija koje realizuju projekte, a koji nisu ranije bili uvršteni u Strategiju. Također date su i ključne preporuke za efikasniji proces planiranja i upravljanja razvojem za 2018. godinu.

Na ovom sastanku je istaknuto da Tuzlanski kanton prednjači u provedbi svih planiranih aktivnosti te da je jedan od vodećih kantona u FBiH po procjeni stepena uspostavljenosti procesa planiranja i upravljanja razvojem na kraju 2017. godine.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u ovom procesu pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, čiji je predstavnik prisustvovao današnjem sastanku Kantonalnog odbora za razvoj.

 

 

 

 

 

Kantonalni odbor za razvoj (KOR) – savjetodavno/koordinaciono tijelo u procesu implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godine u četvrtak, 10.05.2018. godine je održalo svoj peti sastanak u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla.

20180510 1Članovima KOR-a predstavljen je nacrt Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. za 2017. godinu, aktivnosti u pripremi Izvještaja o razvoju, alati za izradu Operativnog/akcionog plana 2019-2021. godina te je prezentirana i samoprocjena stepena uspostavljenosti procesa planiranja i upravljanja razvojem na kraju 2017. godine sa ključnim preporukama za 2018. godinu. Nakon tehničke finalizacije, Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja TK za 2017. godinu i izrade Izvještaja o razvoju, isti će biti predstavljeni Vijeću za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Tuzlanskog kantona prije upućivanja na usvajanje na sjednicu Vlade Kantona. Trogodišnjim akcijskim planom se operacionalizira strategija razvoja, odnosno označavaju mjere u skladu s planiranom finansijskom alokacijom, određuje dinamika realizacije mjera te podjela odgovornosti u periodu 2019-2021. godina te će se u samu izradu uključiti i svi značajni projekti institucija koje realizuju projekte, a koji nisu ranije bili uvršteni u Strategiju. Također date su i ključne preporuke za efikasniji proces planiranja i upravljanja razvojem za 2018. godinu.

Na ovom sastanku je istaknuto da Tuzlanski kanton prednjači u provedbi svih planiranih aktivnosti te da je jedan od vodećih kantona u FBiH po procjeni stepena uspostavljenosti procesa planiranja i upravljanja razvojem na kraju 2017. godine.

Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u ovom procesu pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, čiji je predstavnik prisustvovao današnjem sastanku Kantonalnog odbora za razvoj.

 

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15