Sastanak ministra privrede sa Kantonalnim poreznim uredom Tuzla i Obrtničkom komorom TK

Ministar privrede Tuzlanskog kantona gospodin Osman Puškar i savjetnik Premijera Tuzlanskog kantona gospodin Sead Hadžihrustić održali su sastanak dana 08.06.2018. sa pomoćnikom direktora Kantonalnog poreznog ureda Tuzla gospodinom Fikretom Hasanovićem i predsjednikom Obrtničke komore Tuzlanskog kantona gospodinom Nedžadom Nuhanovićem.

OKTK i PoreskaSvrha sastanka je bila nastavak razgovora na temu poboljšanja i usaglašavanja evidencija o aktivnim obrtima na području Tuzlanskog kantona u cilju boljeg praćenja, informisanja a time i efikasnijeg rada obrtnika kao i iznalaženje mogućnosti za bolje informisanje i educiranje obrtnika kad je u pitanju inspekcijski nadzor na način kreiranja svojevrsnih pisanih materijala za obrtnike od strane Obrtničke komore Tuzlanskog kantona.
Takođe, razgovaralo se o pojednostavljenju procedura prilikom apliciranja na javne pozive Vlade TK, budući da je Ministarstvo u cilju smanjenja troškova za poduzetnike i obrtnike u saradnji sa Kantonalnim poreznim uredom Tuzla po službenoj dužnosti pribavljalo uvjerenja o izmirenju obaveza poreskih obveznika te će se u tom pravcu ići i u narednom periodu.
Budući da je ključna uloga Ministarstva kreiranje poslovnog ambijenta za poslovanje na sastanku se takođe razgovaralo o novom Zakonu o obrtu FBiH koji je u postupku donošenja, te o dosadašnjem doprinosu novom zakonskom rješenju, kroz učešće u javnim raspravama i davanje sugestija i primjedbi, kao i mogućem budućem doprinosu svih prisutnih aktera u finaliziranju pomenutog zakona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna