Održan sastanak sa predstavnicima Njemačkog centra za robotiku, Udruženja Projekt ABC i Elatec d.o.o. iz Gračanice

U četvrtak, 05.07.2018. godine u prostorijama Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima Njemačkog centra za robotiku - DKR Tuzla, Udruženja građana „Projekt ABC" iz Tuzle i kompanije Elatec d.o.o. iz Gračanice sa Ministrom privrede gosp.

20180705 091105Osmanom Puškarom na temu organizacije zajedničkog događaja u cilju promocije modernih i naprednih tehnologija u Tuzlanskom kantonu i nastavak aktivnosti na realizaciji pomenutog događaja.
Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, gdin. Osman Puškar, ovom prilikom je istakao važnost ovog događaja kojim se promovišu potencijali naprednih tehnologija i mladi, obrazovani kadrovi kojima raspolaže Tuzlanski kanton, te da se na ovaj način nastoji doprinijeti afirmaciji Kantona.
Predstavnica kompanije Elatec d.o.o. iz Gračanice se danas pridružila Projektnom timu koji čine predstavnici Njemačkog centra za robotiku, Udruženja „Projekt ABC" i Ministarstva privrede, a koji su već pokrenuli niz aktivnosti na kreiranju zajedničkog projekta promocije novih tehnologija te pratećih događaja poput konferencija, izložbi, panel diskusija i slično.
Njemački centar za robotiku je organizator događaja pod nazivom Innovation cafe No2 koji će se desiti 16.jula 2018.godine u prostorijama Centra DKR u Tuzli, a na koji su ovom prilikom pozvani svi prisutni sa sastanka. Ovaj događaj ima za cilj uspostavu saradnje i razmjenu iskustava mladih start up-ova, investitora i javnog sektora, a ujedno će biti mjesto za razgovore, uspostavu novih partnerstava i dogovor oko realizacije narednih aktivnosti na realizaciji projekta.
Također, dogovoreno je da se u narednom periodu intenziviraju aktivnosti, kako bi se proširila mreža potencijalnih saradnika na projektu i uspostavila saradnja sa domaćim i međunarodnim partnerima, kao što su Simens, Bosh te institucijama privatnog i nevladinog sektora, koje mogu značajno doprinijeti uspješnoj realizaciji događaja, kao i da se pripreme planovi sa konkretnim aktivnostima za realizaciju navedenog događaja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna