Ministar privrede Tuzlanskog kantona u posjeti Rudniku mrkog uglja „Đuđevik"


Ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar sa saradnicima posjetio je danas JP „Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik" d.o.o. gdje je razgovarao sa direktorom rudnika Samirom Hadžićem.


mp 28082018Na sastanku je bilo riječi o načinu prevazilaženja problema vezano za dugovanje po osnovu koncesione naknade rudnika „Đurđevik". Direktor Hadžić upoznao je Ministra sa investicionim ulaganjima u ovaj rudnik, odnosno nabavku dva dampera koja su već u funkciji, dok su za nabavku još jednog dampera, dva zglobna kamiona i bušilicu zaključeni ugovori i njihova doprema očekuje se do kraja oktobra 2018. godine.

Nabavkom nove mehanizacije znatno će se povećati proizvodnja uglja u rudniku „Đurđevik" čime će se steći uslovi za redovnije plaćanje koncesione naknade. Direktor Hadžić iznio je podatak da se osim značajnog investiranja redovno vrši isplata plaća sa svim doprinosima za 860 zaposlenih, od čega su njih 200 invalidi rada.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna