JAVNI POZIV ZA BiH PREDUZEĆA ZA UČEŠĆE U EU COSME TRENINGU


Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane da je u okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj" (LIR) koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljen "Javni poziv za preduzeća iz Bosne i Hercegovine za učešće u specijalističkom treningu za pristup finansijskim sredstvima kroz EU COSME program".

cosme-07092018COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) je program EU-a za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za period 2014.–2020. godina, sa ukupnim budžetom u iznosu od 2,3 milijarde EUR. Od februara 2017. godine, MSP-ovi iz BiH imaju mogućnost pristupa COSME sredstvima i povezivanja sa potencijalnim partnerima u EU.

Ciljevi ovog javnog poziva, odnosno COSME trening programa, uključuju:
· Jačanje kapaciteta preduzeća iz BiH u kontekstu pripreme aplikacija za sredstva COSME programa;
· Podizanje svijesti o značaju EU fondova za razvoj privatnog sektora u BiH, kao i razvojnim mogućnostima koja se nude u okviru istih.

Podnosiocima prijava u okviru ovog poziva na raspolaganju je učešće u specijalističkom modularnom šestodnevnom COSME trening programu. Po završetku trening programa bit će odabrana 3 preduzeća koja će dobiti tehničku podršku kako bi razvili svoje projektne prijedloge i podnijeli ih u sklopu COSME poziva.

U sklopu prijava na ovaj javni poziv, svi podnosioci prijava moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ispunjene i potpisane prijavne obrasce;
2. Biografiju sa navedenim opisom profesionalnog iskustva i nivoa poznavanja engleskog jezika sukladno CEFR klasifikaciji.

Sve prijave, uključujući i prateću dokumentaciju (u PDF formatu), podnose se elektronskim putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa navedenim naslovom: „Projekat LID: Prijava za učešće u COSME trening programu za preduzeća".

Krajnji rok za podnošenje prijava je 12. septembar 2018. godine do 17:00 sati. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa jasno navedenim nazivom javnog poziva u naslovu e-maila.

U prilogu se nalaze Smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna