Održana prva edukacija oz oblasti javno-privatnog partnerstva za javna tijela sa područja Tuzlanskog kantona

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u saradnji sa konsultantnskom kućom specijalizovanom za pružanje usluga na investicijskim projektima u oblasti javno-privatnog partnerstva (JPP) i koncesija, „Partneria" d.o.o. Sarajevo, organizovalo prvu dvodnevnu edukaciju za zaposlenike javnih tijela sa područja Tuzlanskog kantona za primjenu modela javno-privatnog partnerstva (JPP).

Edukacija JPP - NaslovnaZakon o javno-privatnom partnerstvu je koncem 2017. godine donešen u Tuzlanskom kantonu, a prateći podzakonski akti su finalizirani u prvoj polovini 2018. godini. Ministarstvo privrede je u saradnji sa javnim tijelima sa područja Tuzlanskog kantona identifikovali i prva 44 potencijalna projekta na našem kantonu, koji su uvršteni u prvi Katalog potencijalnih JPP projekata sa područja Tuzlanskog kantona, i koja će javna tijela u narednom periodu dalje razvijati. Kako bi podržali proces pripreme prijedloga projekata, Ministarstvo je izdvojilo finansijska sredstva za sufinansiranje projektnih prijedloga, te počelo i sa organizacijom edukacija.

Osnovni cilj održane edukacije se ogleda u unapređenju administrativnih kapaciteta za provedbu projekata po modelu JPP na području Tuzlanskog kantona. Edukatori koji su radili sa službenicima prethodna dva dana su istaknuti eksperti iz ove oblasti Šemsa Alić, MPA, BiH, i Domagoj Dodig, M. Econ, HR. U okviru edukacije predstavljene su oblasti Uvod u javno-privatno partnerstvo, Identificiranje JPP projekata, Priprema prijedloga JPP projekata, Implementacija JPP projekata, te su na primjerima iz prakse učesnici provedeni kroz cjelokupan proces pripreme i implementacije JPP projekata.

Uzimajući u obzir da ovaj model udruživanja javnog i privatnog sektora privlači sve veću pažnju, te da je na Tuzlanskom kantonu identifikovano preko 40 potencijalnih JPP projekat čija ukupna vrijednost iznosi blizu 340 miliona konvertibilnih maraka, vjerujemo da će i naredne edukacije pružiti učesnicima jednu širu dimenziju i povećanje razumijevanja koncepta JPP i njegove primjene u praksi.

 

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u saradnji sa konsultantnskom kućom specijalizovanom za pružanje usluga na investicijskim projektima u oblasti javno-privatnog partnerstva (JPP) i koncesija, „Partneria" d.o.o. Sarajevo, organizovalo prvu dvodnevnu edukaciju za zaposlenike javnih tijela sa područja Tuzlanskog kantona za primjenu modela javno-privatnog partnerstva (JPP).

Edukacija JPP - NaslovnaZakon o javno-privatnom partnerstvu je koncem 2017. godine donešen u Tuzlanskom kantonu, a prateći podzakonski akti su finalizirani u prvoj polovini 2018. godini. Ministarstvo privrede je u saradnji sa javnim tijelima sa područja Tuzlanskog kantona identifikovali i prva 44 potencijalna projekta na našem kantonu, koji su uvršteni u prvi Katalog potencijalnih JPP projekata sa područja Tuzlanskog kantona, i koja će javna tijela u narednom periodu dalje razvijati. Kako bi podržali proces pripreme prijedloga projekata, Ministarstvo je izdvojilo finansijska sredstva za sufinansiranje projektnih prijedloga, te počelo i sa organizacijom edukacija.

Osnovni cilj održane edukacije se ogleda u unapređenju administrativnih kapaciteta za provedbu projekata po modelu JPP na području Tuzlanskog kantona. Edukatori koji su radili sa službenicima prethodna dva dana su istaknuti eksperti iz ove oblasti Šemsa Alić, MPA, BiH, i Domagoj Dodig, M. Econ, HR. U okviru edukacije predstavljene su oblasti Uvod u javno-privatno partnerstvo, Identificiranje JPP projekata, Priprema prijedloga JPP projekata, Implementacija JPP projekata, te su na primjerima iz prakse učesnici provedeni kroz cjelokupan proces pripreme i implementacije JPP projekata.

Uzimajući u obzir da ovaj model udruživanja javnog i privatnog sektora privlači sve veću pažnju, te da je na Tuzlanskom kantonu identifikovano preko 40 potencijalnih JPP projekat čija ukupna vrijednost iznosi blizu 340 miliona konvertibilnih maraka, vjerujemo da će i naredne edukacije pružiti učesnicima jednu širu dimenziju i povećanje razumijevanja koncepta JPP i njegove primjene u praksi.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna