Sastanak na temu unapređenja poduzetničke infrastrukture po pitanju zakonskog okvira u Općini Tešanj

U petak, 15.03.2019. godine u Općini Tešanj održan je radno-konsultativni sastanak predstavnika Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona sa predstavnicima općinskih službi za privredu, urbanizam i imovinsko-pravne odnose na kojem se prisutnima obratio i općinski načelnik.

IMG-9d36f791764f43699de895b2e6749cf2-VTema sastanka je bila razmjena iskustava i pozitivne prakse na uređenju zakonskog okvira poduzetničke infrastrukture i poslovnih zona obzirom da ne postoji pravna legislativa na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, koja reguliše ovu oblast. Na sastanku je bilo riječi o konkretnim aktivnostima koje provode općinske službe na uređenju poslovnih zona od uspostave do upravljanja te o poticajima koje dobijaju sa različitih nivoa vlasti za osnivanje i funcionisanje poslovnih zona na području Općine Tešanj. Nakon konkretne razmjene iskustava po pitanju zakonskih okvira za poslovne zone učesnici sastanka su imali priliku da zajedno prođu kroz poslovne zone Bukva, Ciglane i Glinište te se na licu mjesta uvjere u konkretne projektne aktivnosti koje provodi Općina Tešanj na poboljšanju uslova za poslovanje poduzetnika u okviru navedenih poslovnih zona.
Također je dogovoreno da i Općina Tešanj, a i predstavnici Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona budu na raspolaganju jedni drugima za dalje aktivnosti kod izrade zakonskog okvira za poduzetničku infrastrukturu kao i za sve druge aktivnosti koje se budu provodile na unapređenju poslovnog ambijenta.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna