Osmi sastanak Kantonalnog odbora za razvoj

Na jučer održanom, osmom po redu ovom sastanku Kantonalnog odbora za razvoj analiziran je Izvještaj o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2018. godinu, te usaglađena dinamika finalizacije ovog dokumenta.


KOR 01 18 09 2019Izvještaj o razvoju predstavlja dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, a cilj mu je da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka Tuzlanskog kantona u 2018. godini, te da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao putokaz u budućim razvojnim procesima. Izvještaj je sveobuhvatan, analizira ekonomski, društveni, infrastrukturni i okolišni aspekt razvoja, te predstavlja svojevrsnu situacionu analizu koja se naslanja na Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona i time obezbjeđuje kontinuitet u analizi i izvještavanju sveukupnog razvoja, ali i polaznu osnovu za pripremu novog trogodišnjeg akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2020.-2022. godine.


Takođe, članovi Kantonalnog odbora za razvoj su informisani o pokretanju eksterne evaluacije u Tuzlanskom kantonu. Evaluacija je jedan od ključnih alata kojim se poboljšava kvaliteta provedbe strateških dokumenata, a provodi se s ciljem utvrđivanja stepena provedbe strateških dokumenata, ostvarivanja te efektivnosti i efikasnosti planiranih mjera i direktnih rezultata prema zacrtanim ciljevima i očekivanjima, kao i sumiranja rezultata i osiguravanja ulaznih elemenata za sljedeće strateške dokumente. Evaluacija omogućava identificiranje problema i rizika u provedbi, te utvrđuje nedostatke tijekom provedbe strategije i donosi pravovremenu formulaciju mogućih pravaca djelovanja uz prijedloge nužnih korektivnih koraka.


U narednom periodu članovi Kantonalnog odbora za razvoj će, pratiti napredak u izradi Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, u kontekstu pripreme za pokretanje procesa izrade nove Strategije razvoja Tuzlanskog kantona.


Podrška Vladi Tuzlanskog kantona u svrhu konsolidacije i jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvaliteta usluga koje se nude građanima, je obezbijeđena kroz partnerski odnos sa Projektom integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkim projektom Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

 

Na jučer održanom, osmom po redu ovom sastanku Kantonalnog odbora za razvoj analiziran je Izvještaj o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2018. godinu, te usaglađena dinamika finalizacije ovog dokumenta.


KOR 01 18 09 2019Izvještaj o razvoju predstavlja dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, a cilj mu je da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka Tuzlanskog kantona u 2018. godini, te da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao putokaz u budućim razvojnim procesima. Izvještaj je sveobuhvatan, analizira ekonomski, društveni, infrastrukturni i okolišni aspekt razvoja, te predstavlja svojevrsnu situacionu analizu koja se naslanja na Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona i time obezbjeđuje kontinuitet u analizi i izvještavanju sveukupnog razvoja, ali i polaznu osnovu za pripremu novog trogodišnjeg akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2020.-2022. godine.


Takođe, članovi Kantonalnog odbora za razvoj su informisani o pokretanju eksterne evaluacije u Tuzlanskom kantonu. Evaluacija je jedan od ključnih alata kojim se poboljšava kvaliteta provedbe strateških dokumenata, a provodi se s ciljem utvrđivanja stepena provedbe strateških dokumenata, ostvarivanja te efektivnosti i efikasnosti planiranih mjera i direktnih rezultata prema zacrtanim ciljevima i očekivanjima, kao i sumiranja rezultata i osiguravanja ulaznih elemenata za sljedeće strateške dokumente. Evaluacija omogućava identificiranje problema i rizika u provedbi, te utvrđuje nedostatke tijekom provedbe strategije i donosi pravovremenu formulaciju mogućih pravaca djelovanja uz prijedloge nužnih korektivnih koraka.


U narednom periodu članovi Kantonalnog odbora za razvoj će, pratiti napredak u izradi Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, u kontekstu pripreme za pokretanje procesa izrade nove Strategije razvoja Tuzlanskog kantona.


Podrška Vladi Tuzlanskog kantona u svrhu konsolidacije i jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvaliteta usluga koje se nude građanima, je obezbijeđena kroz partnerski odnos sa Projektom integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkim projektom Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15