Ugovor o koncesiji nužno je pokriti bankovnom garancijom

Rješenje problema nemogućnosti dobijanja koncesije za iskopavanje uglja za Rudnike Kreka nije u prebacivanju tereta na Vladu Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede i Skupštinu TK nego u obezbjeđenju bankovne garancije da bi se dobio ugovor o koncesijama. Situaciju u kojoj su se našli Rudnici Kreka detaljno je objasnio, na ovim povodom sazvanoj press-konferenciji, ministar privrede Tuzlanskog kantona Asmir Hasić.


IMG 3519„Zakon o koncesijama je jasno definisao šta neko mora posjedovati da bi dobio ugovor o koncesijama a to je bankovna garancija. Rudnici Kreka trenutno ne mogu obezbijediti bankovnu garanciju i traže od Vlade i Skupštine TK da izmijeni zakon. Na taj način, onaj ko je doveo Kreku u ovu situaciju želi da prebaci teret na Vladu TK, na Ministarstvo i Skupštinu. Poseban akcenat stavljam da se obraćam rudarima Rudnika Kreka da Vlada TK, Ministarstvo privrede i Skupština TK nisu nikakav problem kada je u pitanju ugovor o koncesiji Rudnika Kreka nego ko je kriv za to neka kaže na koji je način doveo Rudnike Kreka da nijedna banka ne želi da sarađuje kada su u pitanju bankovne garancije kojima je potrebno obezbijediti ovaj ugovor o koncesijama."


Ukupna potraživanja Tuzlanskog kantona od Rudnika Kreka, rečeno je ovom prilikom, iznose 16,6 miliona KM a tome treba još dodati i velika dugovanja za penziona i zdravstvena osiguranja.


Ministar Hasić kazao je da Rudnici Kreka od januara ekspolatišu ugalj bez ugovora o koncesijama a Uprava Rudnika je u međuvremenu pokrenula inicijativu da se izmijeni Zakon o koncesijama, da se u zakonu izuzme bankonvna garancija a ugovor obezbijedi mjenicom.


Budući da su Rudnici Kreka posluju u okviru koncerna Elektroprivrede BiH, istaknuo je ministar Hasić, potrebno je da se u rješavanje ovog problema uključi i EPBiH kao i resorno Federalno ministarstvo i omoguće bankovnu garanciju za Rudnike Kreka.

 

„Smatram da je nekorektno ponašanje da jedne privilegujemo a da se sa drugima ponašamo u skladu sa zakonom. Kada su u pitanju privatne firme, kamenolomi i pjeskare, niko od njih nema nijedan fening prema Ministarsvu kada su u pitanju koncesije. Svi izmiruju svoje obaveze i svi svoje ugovore o koncesiji pokrivaju bankovnom garancijom, naglasio je ministar Hasić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna