Predstavnici Ministarstva privrede i FIPA-e boravili u TAIEX Studijskoj posjeti

 

Predstavnice Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), boravili su u protekloj sedmici uz podršku TAIEX EU (Instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija), u studijskoj posjeti u Republici Hrvatskoj.

1TAIEX - 00 - NASLOVNA SLIKAStudijska posjeta je organizirana s ciljem razmjene iskustava i upoznavanja sa evropskom praksom u oblasti javno-privatnog partnerstva, a kao dodatan segment realizovane su i posjete uspješno implementiranim projektima po modelu javno-privatnog partnerstva.

Partnerske institucije iz Republike Hrvatske, koje su ovom prilikom imale ulogu domaćina, bili su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u čijoj nadležnosti se i nalazi provedba politike javno-privatnog partnerstva. Prema ocjeni analize The Economist Intelligence Unit, Hrvatska je odmakle najviše u jugoistočnoj i istočnoj Europi po pitanju korištenja javno-privatnog partnerstva kao načina za rješavanje svojih infrastrukturnih i javnih potreba, stoga je ova studijska posjeta prepoznata kao odlična prilika za jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva, te promociju istih prema zainteresiranim domaćim i stranim investitorima.

U okviru posjete, učesnicima je predstavljen regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo u Hrvatskoj, te višegodišnje iskustvo u implementaciji projekata po ovom modelu. Pored toga su realizovane i dvije posjete JPP projektima u Hrvatskoj, u okviru kojih se učesnici posjetili Administrativno sjedište Varaždinske županije i Prvu Gimnaziju u Varaždinu, koje su obje rekonstruisane i obnovljene po modelu JPP-a, te Međunarodnu zračnu luku Zagreb, koji predstavlja najpoznatiji JPP projekat u ovom dijelu jugoistočne Evrope.

Ministarstvo privrede će, u saradnji sa Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH, nastaviti realizirati zajedničke aktivnosti u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta i promocije modela javno-privatnog partnerstva, te je za naredni period dogovorena i planirana priprema zajedničkih projektnih aplikacija prema Evropskim fondovima, u cilju daljeg obezbijeđenja dodatne stručne podrške za primjenu modela javno-privatnog partnerstva.

 

Predstavnice Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), boravili su u protekloj sedmici uz podršku TAIEX EU (Instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija), u studijskoj posjeti u Republici Hrvatskoj.

1TAIEX - 00 - NASLOVNA SLIKAStudijska posjeta je organizirana s ciljem razmjene iskustava i upoznavanja sa evropskom praksom u oblasti javno-privatnog partnerstva, a kao dodatan segment realizovane su i posjete uspješno implementiranim projektima po modelu javno-privatnog partnerstva.

Partnerske institucije iz Republike Hrvatske, koje su ovom prilikom imale ulogu domaćina, bili su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u čijoj nadležnosti se i nalazi provedba politike javno-privatnog partnerstva. Prema ocjeni analize The Economist Intelligence Unit, Hrvatska je odmakle najviše u jugoistočnoj i istočnoj Europi po pitanju korištenja javno-privatnog partnerstva kao načina za rješavanje svojih infrastrukturnih i javnih potreba, stoga je ova studijska posjeta prepoznata kao odlična prilika za jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva, te promociju istih prema zainteresiranim domaćim i stranim investitorima.

U okviru posjete, učesnicima je predstavljen regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo u Hrvatskoj, te višegodišnje iskustvo u implementaciji projekata po ovom modelu. Pored toga su realizovane i dvije posjete JPP projektima u Hrvatskoj, u okviru kojih se učesnici posjetili Administrativno sjedište Varaždinske županije i Prvu Gimnaziju u Varaždinu, koje su obje rekonstruisane i obnovljene po modelu JPP-a, te Međunarodnu zračnu luku Zagreb, koji predstavlja najpoznatiji JPP projekat u ovom dijelu jugoistočne Evrope.

Ministarstvo privrede će, u saradnji sa Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH, nastaviti realizirati zajedničke aktivnosti u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta i promocije modela javno-privatnog partnerstva, te je za naredni period dogovorena i planirana priprema zajedničkih projektnih aplikacija prema Evropskim fondovima, u cilju daljeg obezbijeđenja dodatne stručne podrške za primjenu modela javno-privatnog partnerstva.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna