Održana deseta sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Na desetom sastanku Kantonalnog odbora za razvoj (KOR), analiziran je Izvještaj o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2019. godinu, te je usaglašena njegova finalizacija.

10 sjednica KOR-a 09sep2020 1Ovom prilikom predstavljen je Metodološki okvir procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, kao i Akcioni plan procesa izrade ove strategije. Tokom sastanka predstavnici Ministarstva privrede i glavni konsultant na izradi Strategije razvoja, prof. Bahrija Umihanić, upoznali su članove KOR-a sa do sada realizovanim aktivnostima te predviđenim daljim koracima u procesu izrade Strategije. Kao što je ovom prilikom istaknuto, postupak izrade Strategije razvoja će se vršiti u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i pratećim podzakonskim aktima. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godina će biti bazirana na razvojnim prioritetima Tuzlanskog kantona, strateškim dokumentima viših nivoa vlasti, ali i na provedenoj evaluaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina. Nosilac izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona je Ministarstvo privrede, a horizontalna koordinacija izrade Strategije razvoja osigurati će se kroz Kantonalni odbor za razvoj. Učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Kantona su institucije Tuzlanskog kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski partneri u Tuzlanskom kantonu, dok će vertikalna koordinacija izrade Strategije razvoja biti osigurana kroz Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu.
U svrhu jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete usluga koje se nude građanima, podršku Vladi Tuzlanskog kantona pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH.

Na desetom sastanku Kantonalnog odbora za razvoj (KOR), analiziran je Izvještaj o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2019. godinu, te je usaglašena njegova finalizacija.

10 sjednica KOR-a 09sep2020 1Ovom prilikom predstavljen je Metodološki okvir procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, kao i Akcioni plan procesa izrade ove strategije. Tokom sastanka predstavnici Ministarstva privrede i glavni konsultant na izradi Strategije razvoja, prof. Bahrija Umihanić, upoznali su članove KOR-a sa do sada realizovanim aktivnostima te predviđenim daljim koracima u procesu izrade Strategije. Kao što je ovom prilikom istaknuto, postupak izrade Strategije razvoja će se vršiti u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i pratećim podzakonskim aktima. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godina će biti bazirana na razvojnim prioritetima Tuzlanskog kantona, strateškim dokumentima viših nivoa vlasti, ali i na provedenoj evaluaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina. Nosilac izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona je Ministarstvo privrede, a horizontalna koordinacija izrade Strategije razvoja osigurati će se kroz Kantonalni odbor za razvoj. Učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Kantona su institucije Tuzlanskog kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski partneri u Tuzlanskom kantonu, dok će vertikalna koordinacija izrade Strategije razvoja biti osigurana kroz Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu.
U svrhu jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete usluga koje se nude građanima, podršku Vladi Tuzlanskog kantona pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15