Održane radionice Tematskih grupa u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. - 2027. godina

U cilju izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. - 2027. su u četvrtak 15.10.2020 i petak 16.10.2020.godine održane radionice tematskih grupa prema oblastima: ekonomski razvoj, društveni razvoj, održivi infrastrukturni i prostorni razvoj i dobra i inkluzivna uprava.

mp1Tom prilikom izabrani konsultanti za provođenje procesa izrade ovog dokumenta predstavili su Metodološki okvir procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina kao i polazne radne materijale. Nakon provedene diskusije i rasprave dogovorene su procedure i načini dopuna i korekcija predloženih materijala.
Postupak izrade Strategije razvoja će se vršiti u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i pratećim podzakonskim aktima. Nosilac izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona je Ministarstvo privrede, a horizontalna koordinacija izrade Strategije razvoja osigurati će se kroz Kantonalni odbor za razvoj. Učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Kantona su institucije Tuzlanskog kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski partneri u Tuzlanskom kantona.
U svrhu jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete usluga koje se nude građanima, podršku Vladi Tuzlanskog kantona pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH.

U cilju izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. - 2027. su u četvrtak 15.10.2020 i petak 16.10.2020.godine održane radionice tematskih grupa prema oblastima: ekonomski razvoj, društveni razvoj, održivi infrastrukturni i prostorni razvoj i dobra i inkluzivna uprava.

mp1Tom prilikom izabrani konsultanti za provođenje procesa izrade ovog dokumenta predstavili su Metodološki okvir procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina kao i polazne radne materijale. Nakon provedene diskusije i rasprave dogovorene su procedure i načini dopuna i korekcija predloženih materijala.
Postupak izrade Strategije razvoja će se vršiti u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i pratećim podzakonskim aktima. Nosilac izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona je Ministarstvo privrede, a horizontalna koordinacija izrade Strategije razvoja osigurati će se kroz Kantonalni odbor za razvoj. Učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Kantona su institucije Tuzlanskog kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski partneri u Tuzlanskom kantona.
U svrhu jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete usluga koje se nude građanima, podršku Vladi Tuzlanskog kantona pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna