Održan seminar za izabrane kantonalne zvaničnike na temu upravljanja razvojem

U cilju izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. - 2027. godine u utorak 20.10.2020. godine je održan seminar za izabrane kantonalne zvaničnike na temu upravljanja razvojem.

mp 21102020Strategija razvoja kantona je dokument koji treba biti osnova izrade sektorskih strategija, Dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a), godišnjeg budžeta Kantona i Programa javnih investicija Kantona, programa rada Vlade kantona za mandatni period, trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i godišnjeg programa rada Vlade kantona.
U cilju unapređenja procesa upravljanja razvojem Tuzlanskog kantona izabranim kantonalnim zvaničnicima glavni konsultant na izradi Strategije razvoja, prof. Bahrija Umihanić prezentirao je važnost njihove uloge u procesu upravljanja održivim razvojem Kantona te regulatorni okvir na nivou Federacije BiH kao i sam proces upravljanja razvojem. Pored toga raspravljano je kako radna tijela skupštine kantona mogu doprinijeti da se procesi izrade, implementacije i praćenja strategije provode organizovano i učinkovito, te time da doprinesu razvoju Kantona i lokalnih zajednica unutar njega.
U svrhu jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete usluga koje se nude građanima, podršku Vladi Tuzlanskog kantona pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH.

U cilju izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. - 2027. godine u utorak 20.10.2020. godine je održan seminar za izabrane kantonalne zvaničnike na temu upravljanja razvojem.

mp 21102020Strategija razvoja kantona je dokument koji treba biti osnova izrade sektorskih strategija, Dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a), godišnjeg budžeta Kantona i Programa javnih investicija Kantona, programa rada Vlade kantona za mandatni period, trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i godišnjeg programa rada Vlade kantona.
U cilju unapređenja procesa upravljanja razvojem Tuzlanskog kantona izabranim kantonalnim zvaničnicima glavni konsultant na izradi Strategije razvoja, prof. Bahrija Umihanić prezentirao je važnost njihove uloge u procesu upravljanja održivim razvojem Kantona te regulatorni okvir na nivou Federacije BiH kao i sam proces upravljanja razvojem. Pored toga raspravljano je kako radna tijela skupštine kantona mogu doprinijeti da se procesi izrade, implementacije i praćenja strategije provode organizovano i učinkovito, te time da doprinesu razvoju Kantona i lokalnih zajednica unutar njega.
U svrhu jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete usluga koje se nude građanima, podršku Vladi Tuzlanskog kantona pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna