Održan sastanak za članove temstkih grupa vezano za Nacrt strateške platforme

U cilju izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. - 2027. godine u četvrtak 29.10.2020. godine je održan online sastanak putem ZOOM platforme za sve članove temstkih grupa koji imaju dodatna pitanja ili su im potrebna dodatna pojašnjenja vezana za Nacrt strateške platforme koji je ranije dostavljen na uvid i komentare svim učesnicima u procesu izrade ovog dokumenta.

privredaSastanku su pored predstavnika Ministarstva privrede, prisustvovali izabrani konsultanti na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027., te predstavnici ILDP Projekta integriranog lokalnog razvoja, zajedničkog projekta UNDP-a i Vlade Švicarske. Nakon što je kroz veoma konstruktivnu raspravu napravljena dodatna analiza strukture i sadržaja predloženog dokumenta dati su prijedlozi za dodatna poboljšanja te dogovorena dinamika provođenja aktivnosti u narednom periodu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna