Održan konsultativni sastanak Izvršnog Tima za izradu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027. godina sa sekretarima i pomoćnicima ministra i predstavnicima uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona

Danas je putem ZOOM platforme održan konsultativni sastanak Izvršnog Tima za izradu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027. godina sa sekretarima i pomoćnicima ministra i predstavnicima uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Screenshot 2020-11-13 09.57.19Teme za razgovor su bile vezane za primjenu Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH, koja će se od 01.01.2021. godine početi primjenjivati te o značaju i njenoj direktnoj povezanosti sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.

Ovom prilikom glavni konsultant na izradi Strategije razvoja, prof. Bahrija Umihanić prezentirao je značaj Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH broj 32/17) i Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH broj 74/19) te povezanost sa procesom izrade Strategija razvoja kantona kao dokument koji treba biti osnova izrade sektorskih strategija, Dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a), godišnjeg budžeta Kantona i Programa javnih investicija Kantona, programa rada Vlade kantona za mandatni period, trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i godišnjeg programa rada Vlade kantona.

 

Obzirom da se uvodi novi pristup praćenja i izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada svakog organa u FBIH, od istaknuta je posebna važnost i značaj uključivanja sekretara i pomoćnika ministra u ovaj proces, jer vjerujemo da samo participatornim pristupom i zajedničkim snagama možemo definisati i implementirati razvojne prioritete Tuzlanskog kantona i učiniti kvalitetnijim život građana na području cijelog Kantona.

 

Danas je putem ZOOM platforme održan konsultativni sastanak Izvršnog Tima za izradu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027. godina sa sekretarima i pomoćnicima ministra i predstavnicima uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Screenshot 2020-11-13 09.57.19Teme za razgovor su bile vezane za primjenu Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH, koja će se od 01.01.2021. godine početi primjenjivati te o značaju i njenoj direktnoj povezanosti sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.

Ovom prilikom glavni konsultant na izradi Strategije razvoja, prof. Bahrija Umihanić prezentirao je značaj Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH broj 32/17) i Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH broj 74/19) te povezanost sa procesom izrade Strategija razvoja kantona kao dokument koji treba biti osnova izrade sektorskih strategija, Dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a), godišnjeg budžeta Kantona i Programa javnih investicija Kantona, programa rada Vlade kantona za mandatni period, trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i godišnjeg programa rada Vlade kantona.

 

Obzirom da se uvodi novi pristup praćenja i izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada svakog organa u FBIH, od istaknuta je posebna važnost i značaj uključivanja sekretara i pomoćnika ministra u ovaj proces, jer vjerujemo da samo participatornim pristupom i zajedničkim snagama možemo definisati i implementirati razvojne prioritete Tuzlanskog kantona i učiniti kvalitetnijim život građana na području cijelog Kantona.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna