Demanti Kantonalnog ministarstva privrede na novinski natpis objavljen 14.04.2021.godine u Slobodnoj Bosni i Tuzlalive

Povodom objave članka novinara Ekrema Avdića na internet portalima u Slobodnoj Bosni, Tuzlalive i drugim od 14.04.2021.godine u dijelu o aktuelnim vijestima sa područja TK, a koje se odnose na aktuelna dešavanja u pravnom licu Rudnik soli Tuzla, i moje izjave koje sam kao nadležni ministar privrede u Vladi TK, dao novinaru Ekremu Avdiću.


Naime, ja u svojoj izjavi novinaru nikada nisam pomenuo da je ugovor o izvodjenju radova na istražno-eksploatacionim bušotinama u Rudniku soli Tuzla odličan te da nema osnova da se raskida, a što je očito bilo povodom dalje novinarske interpretacije stavljenjem u naslov članka, kao i u nastavku teksta koji se odnosi na dešavanja u Rudniku soli Tuzla u vezi sa navedenim radovima.

Posebno bi istakao da ovo Ministarstvo u potpunosti saradjuje sa Kantonalnim tužilaštvom TK i podržava svaki rad na utvrdjivanju odgovornosti svih lica koja su na odredjeni način povezana sa nepravilnostima koje se utvrdjuju prilikom zaključenja tog ugovora.

U svrhu istinitog informisanja javnosti očekujem da novinar Ekrem Avdić prenese ovaj demat u pomenutim medijima.


S poštovanjem!


M I N I S T A R

Mevludin Hodžić

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna