Kreditno-garantni fond za MSP, obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti

Uspostava Garantnog Fonda Federacije BiH (GF FBiH) je dio paketa mjera Vlade FBiH za ublažavanje posljedica na ekonomiju izazvanih pandemijom korona virusa. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u skladu sa svojom nadležnosti, izradilo kreditno-garantni program za mikro, mala i srednja poduzeća, kao i kreditno-garantni program za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti.


Korisnici kreditno-garantnih programa koji žele pristupiti finansiranju putem ovog instrumenta trebaju aplicirati za kredit kod komercijalnih banaka koje imaju potpisan ugovor o poslovnoj saradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH u cilju realizacije kreditno-garantnih programa Garantnog fonda FBiH.


Implementacija aktivnosti GF FBiH je povjerena Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (RB FBiH) koja će, u ime i za račun Federacije Bosne i Hercegovine izdavati garancije na teret GF FBiH, a na zahtjev komercijalnih banaka.


Cilj kreditno-garantnog programa je da se poboljša pristup finansiranju za privredne subjekte na način efektivnog prenošenja rizika putem garancije.


Garancije Fonda koje se izdaju počev od 01.06.2021. godine će biti usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih mikro, malih i srednjih poduzeća, kao i obrtnika i ostalih samostalnih gospodarskih djelatnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju. Garancije Fonda mogu se izdavati s rokom dospijeća do 60 mjeseci za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava, te do 120 mjeseci za finansiranje investicija, uključujući grace period do 18 mjeseci za sve dugoročne kredite.


Kreditno-garantne programe za MSP, obrte i samostalne privredne djelatnosti i popis komercijalnih banaka s kojima je potpisan ugovor možete pogledati na službenoj stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta:
https://www.fmrpo.gov.ba/kreditno-jamstveni-fond-za-msp-i-obrte/

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna