Program rada Ministarstva industrije, energetike i rudarstva u 2015.godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Odgovor Agencije za reviziju privatizacije FBiH

Nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona zatražila od Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine da ispita i ocijeni ispravnost izvršene vlasničke transformacije u DD „Tvornica trasportnih uređaja" Tuzla stigao je odgovor u kojem Agencija navodi:

Opširnije...

Uz podršku Vlade sva preduzeća u vlasništvu Tuzlanskog kantona predala aplikacije za finansijsku konsolidaciju

Sva privredna društva sa većinskim državnim kapitalom DD "Aida" Tuzla, DD "KHK", Lukavac, DOO "Elektromontaža" Tuzla, DD "Tvornica transportnih uređaja" Tuzla, DD "Rudnik soli Tuzla", DOO "Livnica čelika Tuzla" - "Bosnia valves" Tuzla i DD „Konjuh" Kladanj podnijela su blagovremeno svoje aplikacije za otpočinjanje procesa finansijske konsolidacije.

Opširnije...

Još jedan poslovni uspjeh TTU-a

Povodom okončanja posla i pripreme za isporuku pogonske stanice kao posljednjeg segmenta rudarskog transportera za Rudnik mrkog uglja Banovići, ministar industrije energetike i rudarstva Mulaga Fejzić je posjetio danas Tvornicu transportnih uređaja (TTU) u Tuzli.

Opširnije...

Potpisan ugovor o koncesiji

Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža" Gradačac je danas stekla pravo da u narednih 30 godina vrši eksploataciju podzemne termomineralne vode iz izvorišta „Ilidža" Gradačac. Za uzvrat, shodno odredbama potpisanog Ugovora o koncesiji Banja Ilidža, kako je popularno nazivaju, će uplatiti jednoratnu koncesionu naknadu u izsnosu od 28.000,00 KM.

Opširnije...

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK raspisuje Ponovni oglas za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom

 

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-18-20682/ od 16.09.2014.godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona

PONIŠTAVA


Oglas za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornog odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz" od 24.07.2014 godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 61/14.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna