BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
Sead Hasic
Ministar
Sead Hasić

BIOGRAFIJA

Datum i mjesto rođenja:
23.3.1956.g., Tuzla

Bračno stanje - Porodično stanje:
Oženjen

Tok obrazovanja - dostignuti stepen školske spreme:
- Srednja medicinska škola u Tuzli
- Fakultet za poslovni studij u Banjaluci – dipl. ecc
- Filozofski fakultet, odsjek za socijalni rad u Tuzli – dipl. socijalni radnik

Druge edukacije; napredovanje u struci, javna priznanja i slično:
- UKC Tuzla do 1995.
- Crveni križ općine Tuzla – sekretar rukovodioca stručne službe od 1995.-2006.
- Član predsjedništva Crvenog križa BiH i CK FBiH
- Tuzlanska plaketa 2006.
- Zlatna plaketa Crvenog križa BiH 2006.
- Plaketa Crvenog križa FBiH 2004.
- Plaketa Crvenog križa općine Tuzla 2004.

Strani jezici:
Pasivno poznavanje engleskog jezika

Članstvo/ pozicija u političkoj stranci:
Član predsjedništva Kantonalnog odbora SDP Tuzla

Predhodno radno angažovanje:
Poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona (2006-2010)