ODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

 

Adresa: Ulica Rudarska 57. 75000 Tuzla
Tel: ++ 387 (0)35 369
Fax: ++ 387 (0)35 369
e-mail: @tk.kim.ba


Radno vrijeme Odjeljenja:
od ponedjeljka do petka od 7:30 do 16:00 sati


Radno vrijeme za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka od 9:00 do 15:00 sati


Službenici:

- Stručni savjetnik za nabavku: 

- Viši stručni saradnik za nabavku:

 

Odjeljenje za javne nabavke nadležno je da priprema i objavljuje plan nabavki za sve ugovorne organe na osnovu dostavljenih pojedinačnih planova nabavki, priprema tehničke specifikacije na osnovu iskazanih potreba korisnika, priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju, prati zakonske propise iz oblasti javnih nabavki, a u postupcima javnih nabavki vrši izradu zahtjeva za pokretanje , odluka za pokretanje, rješenja o imenovanju komisija, javnih poziva i obavještenja, zapisnika o otvaranju ponuda, izvještaja o radu komisija, odluka o izboru ponuđača, ugovora/okvirnih sporazuma kao i drugih akata u postupku.


Odjeljenje za javne nabavke priprema i vodi  komunikaciju sa ugovornim organima, Agencijom za javne nabavke, ponuđačima, službenim glasilima i drugim nadležnim institucijama u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

U cilju povećanja transparentnosti u radu Odjeljenja za javne nabavke vezano za provođenje postupaka centralne javne nabavke, pored objava objavljenih na web portalu  Agencije za javne nabavke BiH , na službenom web portalu Vlade Tuzlanskog kantona objavljuju se i dokumenti koji su doneseni u postupcima javnih nabavki za koje je nadležano Odjeljenje.

 

 

Adresa: Ulica Rudarska 57. 75000 Tuzla
Tel: ++ 387 (0)35 369
Fax: ++ 387 (0)35 369
e-mail: @tk.kim.ba


Radno vrijeme Odjeljenja:
od ponedjeljka do petka od 7:30 do 16:00 sati


Radno vrijeme za rad sa strankama:
od ponedjeljka do petka od 9:00 do 15:00 sati


Službenici:

- Stručni savjetnik za nabavku: 

- Viši stručni saradnik za nabavku:

 

Odjeljenje za javne nabavke nadležno je da priprema i objavljuje plan nabavki za sve ugovorne organe na osnovu dostavljenih pojedinačnih planova nabavki, priprema tehničke specifikacije na osnovu iskazanih potreba korisnika, priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju, prati zakonske propise iz oblasti javnih nabavki, a u postupcima javnih nabavki vrši izradu zahtjeva za pokretanje , odluka za pokretanje, rješenja o imenovanju komisija, javnih poziva i obavještenja, zapisnika o otvaranju ponuda, izvještaja o radu komisija, odluka o izboru ponuđača, ugovora/okvirnih sporazuma kao i drugih akata u postupku.


Odjeljenje za javne nabavke priprema i vodi  komunikaciju sa ugovornim organima, Agencijom za javne nabavke, ponuđačima, službenim glasilima i drugim nadležnim institucijama u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

U cilju povećanja transparentnosti u radu Odjeljenja za javne nabavke vezano za provođenje postupaka centralne javne nabavke, pored objava objavljenih na web portalu  Agencije za javne nabavke BiH , na službenom web portalu Vlade Tuzlanskog kantona objavljuju se i dokumenti koji su doneseni u postupcima javnih nabavki za koje je nadležano Odjeljenje.

 

PLAN NABAVKI

Uslovi za početak postupka javne nabavke sukladno Član 17. Zakona o javnim nabavkama (»Službenom glasniku BiH«, broj 39/2014) Ugovorni organ može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u planu nabavki ili kada ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

 

Ugovorni organ mora objaviti plan nabavki čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članu 14. stav (1) ovog zakona na svojoj internetskoj stranici, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta, odnosno finansijskog plana.

 

Ako se ugovor dodjeljuje na period duži od jedne godine, obaveze koje dospijevaju u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predviđenim propisima kojima se uređuje izvršenje budžeta ili finansijskog plana za svaku godinu posebno.

 

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI I OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA

 

Obavještenje o nabavci sukladno Član 35. Zakona o javnim nabavkama (»Službenom glasniku BiH«, broj 39/2014) Ugovorni organ objavljuje obavještenje o nabavci za otvoreni postupak, ograničeni postupak, pregovarački postupak s objavom obavještenja, konkurs za izradu idejnog rješenja, takmičarski dijalog i konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

Obavještenje o nabavci svim zainteresiranim privrednim subjektima treba pružiti dovoljno informacija koje će imomogućiti da ocijene da li imaju interes da učestvuju u postupku javne nabavke i dostave zahtjev za učešće, odnosno ponudu.

Obavještenje o nabavci sadrži kratke informacije, u skladu s bitnim elementima iz tenderske dokumentacije.

Sažetak koji se objavljuje na engleskom jeziku sadrži samo minimum podataka iz obavještenja o nabavci.

Objavljivanje obavještenja sukladno Član 36. Zakona o javnim nabavkama (»Službenom glasniku BiH«, broj 39/2014) sva obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora, poništenju postupka javne nabavke, dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti i prethodno informacijsko obavještenje kao i sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku, ugovorni organ objavljuje na portalu javnih nabavki.

Sažetak svih obavještenja objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obavještenja pripremaju se i šalju na objavljivanje elektronski, u formi, na način i u rokovima koji se definiraju podzakonskim aktom koji donosi Agencija.

Obavještenja ugovorni organ može dodatno objaviti i u drugim publikacijama ili na drugoj internetskoj stranici, pod uslovom da se ta obavještenja ne smiju objaviti prije dana njihovog objavljivanja na portalu javnih nabavki. Takva dodatno objavljena obavještenja ne smiju sadržavati druge informacije, osim onih objavljenih na web portalu javnih nabavki.

U slučaju postupka javne nabavke čija je vrijednost definirana u članu 14. stav (5) ovog zakona, sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku obavezno se objavljuje na portalu javnih nabavki.

Dodatno objavljivanje ugovorni organ može koristiti i u slučaju kada je vrijednost javne nabavke manja od iznosa iz člana 14. stav (5) ovog zakona.

Sukladno članu 36. Zakona o javnim nabavkama (»Službenom glasniku BiH«, broj 39/2014) sve objave se objavljuju na web portalu javnih nabavki Agencije za javne nabavke BiH.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014