Javni poziv za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2015. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (prečišćeni tekst) ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 i 5/14), tačke VII Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona",broj: 8/11 i 8/14) i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

Opširnije...

Javni poziv u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2015. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 2/13, 2/14 i broj: 02/1-02-29243/14 od 18.12.2014. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

Opširnije...

Konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za boračka pitanja

 

Konkurs i obrazci zahtjeva za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za 2014/2015 godinu, biti će objavljen danas (10.02.2015. godine) na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona kao i u dnevnom listu „Avaz".

Opširnije...

Ponovljen javni poziv za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

PONOVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE OBAVLJANJA VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Ministarstvo za boračka pitanja je objavilo ponovljeni Javni poziv za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.


Pravo učešća u Programu imaju svi poslodavci sa područja našeg kantona. Finansijska sredstva u iznosu od 750.000,00 KM za obavljanje volonterskog staža, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona i bit će usmjerena za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju volonterskog staža sa visokoobrazovanim osobama, koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. To znači da će se poslodavci sufinansirati sredstvima u bruto iznosu od 356,50 KM mjesečno, po osobi sa kojom zaključe Ugovor.


Poslodavci koji su podnijeli zahtjev po ranije objavljenom Javnom pozivu, a čije su prijave odbijene kao neblagovremene, ukoliko žele aplicirati po ovom javnom pozivu, obavezni su dostaviti samo zahtjev za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica sa VSS, koji se nalaze na Konačnoj listi kandidata Ministarstva, uz obrazac “potrebe za volonterima” za koje se podnosi zahtjev.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informiranja.

 

I PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj:01-34–328/2014. godine od 04.09.2014. godine i broj: 15/1-14-19891/14 od 04.09.2014. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, III Programa sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Akta upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02-4-10/3/14 od 03.10.2014. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

I PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 

Tekst javnog poziva

 

Lista obrazaca

 

Lista poslodavaca za odrađivanje volonterskog staža za borce i članove njihovih porodica po III projektu Ministarstva za boračka pitanja

Za poslodavce koji su neblagovremeni i kandidate koji su neraspoređeni, biti će raspisan ponovni Javni poziv u narednom periodu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 57
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711;
  

 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 mk150
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK2014
5

GfITC2014