Ponovljen javni poziv za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

PONOVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE OBAVLJANJA VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Ministarstvo za boračka pitanja je objavilo ponovljeni Javni poziv za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.


Pravo učešća u Programu imaju svi poslodavci sa područja našeg kantona. Finansijska sredstva u iznosu od 750.000,00 KM za obavljanje volonterskog staža, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona i bit će usmjerena za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju volonterskog staža sa visokoobrazovanim osobama, koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. To znači da će se poslodavci sufinansirati sredstvima u bruto iznosu od 356,50 KM mjesečno, po osobi sa kojom zaključe Ugovor.


Poslodavci koji su podnijeli zahtjev po ranije objavljenom Javnom pozivu, a čije su prijave odbijene kao neblagovremene, ukoliko žele aplicirati po ovom javnom pozivu, obavezni su dostaviti samo zahtjev za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica sa VSS, koji se nalaze na Konačnoj listi kandidata Ministarstva, uz obrazac “potrebe za volonterima” za koje se podnosi zahtjev.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informiranja.

 

I PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj:01-34–328/2014. godine od 04.09.2014. godine i broj: 15/1-14-19891/14 od 04.09.2014. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, III Programa sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica i Akta upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona , broj: 01-02-4-10/3/14 od 03.10.2014. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

I PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 

Tekst javnog poziva

 

Lista obrazaca

 

Lista poslodavaca za odrađivanje volonterskog staža za borce i članove njihovih porodica po III projektu Ministarstva za boračka pitanja

Za poslodavce koji su neblagovremeni i kandidate koji su neraspoređeni, biti će raspisan ponovni Javni poziv u narednom periodu.

Opširnije...

Javni poziv za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj:01-34–328/2014. godine od 04.09.2014. godine i broj: 15/1-14-19891/14 od 04.09.2014. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i III Programa sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV
za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

Konačna lista kandidata za obavljanje volonterskog staža

 

Na osnovu odredbe člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/14) a u vezi sa tačkom II i III Programa o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog i pripravničkog staža broj: 02/1-02-018403/14 od 19. 08. 2014. godine, ministar za boračka pitanja utvrđuje:

 

KONAČNU LISTU
kandidata za obavljanje volonterskog staža

Opširnije...

Objavljene preliminarne liste za obavljanje volonterskog staža

 

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je danas preliminarne liste kandidata za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica.

Prema ovoj listi volonterski staž će imati priliku da odradi 90 prvorangiranih kandidata od ukupno 389 kandidata koji su prošli proceduru razmatranja zahtijeva u pogledu kompletnosti.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 57
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711;
  

 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 mk150
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK2014
GfITC2014