JAVNI POZIV u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-02-026914/15 od 26.11.2015. godine i tačke VIII i X Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2015. godini ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15, 12/15 i broj: 02/1-05-025142/15 od 23.11.2015. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine
za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona

 

 

I Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za učešće u sufinansiranju troškova u u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: OS R BiH) na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

II Finansijska sredstva

(1) Ukupno planirana sredstva za predmet Javnog poziva iznose do 100.000,00 KM i direktno će zavisiti od raspoloživih sredstava u budžetu Kantona.
(2) Sredstva se ne mogu se odobriti za sanaciju ili održavanje već izgrađenih spomen obilježja iz predmeta Javnog poziva.
(3) Spomen obilježja poginulim pripadnicima OS A BiH na području Kantona koji su u ranijim godinama, finansijski podržani od Ministarstva za boračka pitanja Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), ne mogu biti predmet dodjele finansijskih sredstava u ovoj budžetskoj godini.

 

III Pravo učešća

Pravo učešća imaju: grad, općine, mjesne zajednice i boračka udruženja Kantona koja se pojavljuju kao nosioci investicije za izgradnju spomen obilježja.

 

IV Sadržaj prijave

(1) Prijava za učešće po ovom Javnom pozivu treba da sadrži:
1. popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Vlade Kantona (www.vladatk.kim.ba), neposredno i u Ministarstvu,
2. rješenje o upisu u Registar kod Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona ili drugog nadležnog organa u F BiH ili BiH (sjedište po Rješenju na područja Kantona),
3. dokument na osnovu kojeg je pokrenuta aktivnost izgradnje spomen obilježja (odluka),
4. projekat sa detaljnim opisom projektnih aktivnosti (ovjeren od strane ovlaštenog projektanta),
5. rješenje o odobrenju za gradnju (građevinska dozvola) ili rješenje o urbanističkoj saglasnosti,
6. finansijska konstrukcija (ukupna vrijednost projekta, izvori finansiranja, dosadašnja ulaganja te nedostajuća sredstva),
7. dinamika i rok završetka radova,
8. fotografija spomenika ili lokacije na kojoj će se graditi (da bi se imalo u vidu u kojoj je fazi izgradnja spomenika).
(2) Zahtjevi, uz koje ne budu priloženi svi traženi dokumenti od 1. do 8. smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati razmatranje.
(3) Dokumenti od 1. do 8. moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V Kriteriji za dodjelu sredstava

(1) Kriteriji za sufinansiranje troškova spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona su:
a) istorijski značaj za širu društvenu zajednicu federalnog, kantonalnog, općinskog ili nivoa mjesne zajednice,
b) vrijednost projekta i
c) veće vlastito finansijsko učešće.
(2) Za projekte iz stava (1) ovoga člana, pri jednakom broju bodova, prednost imaju nosioci investicije, koji do sada nisu bili korisnici sredstva Ministarstva.
(4) Maksimalan iznos učešća u izgradnji spomen-obilježja poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine je do 10.000,00 KM.
(5) Izuzetno, za projekte od šireg značaja za područje Federacije Bosne i Hercegovine, za projekte koji se odnose na izgradnju spomen-obilježja po ocjeni Komisije, uz saglasnost Vlade Kantona, može se odobriti i veći iznos.

 

VI Podnošenje prijava

Zapečaćene koverte sa potrebnom dokumentacijom uz naznaku:
"NE OTVARAJ - ZAHTJEV ZA UČEŠĆE PO JAVNOM POZIVU" dostaviti na adresu:
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ulica Rudarska, br.57., Tuzla,
neposredno ili poštom, najkasnije u roku od 10 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva, a najkasnije sa 07.12.2015. godine.

 

VII Troškovi javnog poziva

Ministarstvo za boračka pitanja ne snosi nikakve troškove u postupku Javnog poziva, a zadržava pravo da prihvati u cjelini i /ili djelimično i /ili odbije zahtjev.

 

VIII Ostalo

Sve potrebne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 sati, neposredno ili na telefon 035/369-402,035/369-403.

 

Na osnovu člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-02-026914/15 od 26.11.2015. godine i tačke VIII i X Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2015. godini ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15, 12/15 i broj: 02/1-05-025142/15 od 23.11.2015. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine
za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona

 

 

I Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za učešće u sufinansiranju troškova u u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: OS R BiH) na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).

 

II Finansijska sredstva

(1) Ukupno planirana sredstva za predmet Javnog poziva iznose do 100.000,00 KM i direktno će zavisiti od raspoloživih sredstava u budžetu Kantona.
(2) Sredstva se ne mogu se odobriti za sanaciju ili održavanje već izgrađenih spomen obilježja iz predmeta Javnog poziva.
(3) Spomen obilježja poginulim pripadnicima OS A BiH na području Kantona koji su u ranijim godinama, finansijski podržani od Ministarstva za boračka pitanja Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), ne mogu biti predmet dodjele finansijskih sredstava u ovoj budžetskoj godini.

 

III Pravo učešća

Pravo učešća imaju: grad, općine, mjesne zajednice i boračka udruženja Kantona koja se pojavljuju kao nosioci investicije za izgradnju spomen obilježja.

 

IV Sadržaj prijave

(1) Prijava za učešće po ovom Javnom pozivu treba da sadrži:
1. popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Vlade Kantona (www.vladatk.kim.ba), neposredno i u Ministarstvu,
2. rješenje o upisu u Registar kod Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona ili drugog nadležnog organa u F BiH ili BiH (sjedište po Rješenju na područja Kantona),
3. dokument na osnovu kojeg je pokrenuta aktivnost izgradnje spomen obilježja (odluka),
4. projekat sa detaljnim opisom projektnih aktivnosti (ovjeren od strane ovlaštenog projektanta),
5. rješenje o odobrenju za gradnju (građevinska dozvola) ili rješenje o urbanističkoj saglasnosti,
6. finansijska konstrukcija (ukupna vrijednost projekta, izvori finansiranja, dosadašnja ulaganja te nedostajuća sredstva),
7. dinamika i rok završetka radova,
8. fotografija spomenika ili lokacije na kojoj će se graditi (da bi se imalo u vidu u kojoj je fazi izgradnja spomenika).
(2) Zahtjevi, uz koje ne budu priloženi svi traženi dokumenti od 1. do 8. smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati razmatranje.
(3) Dokumenti od 1. do 8. moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

V Kriteriji za dodjelu sredstava

(1) Kriteriji za sufinansiranje troškova spomen obilježja poginulim pripadnicima OS R BiH na području Kantona su:
a) istorijski značaj za širu društvenu zajednicu federalnog, kantonalnog, općinskog ili nivoa mjesne zajednice,
b) vrijednost projekta i
c) veće vlastito finansijsko učešće.
(2) Za projekte iz stava (1) ovoga člana, pri jednakom broju bodova, prednost imaju nosioci investicije, koji do sada nisu bili korisnici sredstva Ministarstva.
(4) Maksimalan iznos učešća u izgradnji spomen-obilježja poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine je do 10.000,00 KM.
(5) Izuzetno, za projekte od šireg značaja za područje Federacije Bosne i Hercegovine, za projekte koji se odnose na izgradnju spomen-obilježja po ocjeni Komisije, uz saglasnost Vlade Kantona, može se odobriti i veći iznos.

 

VI Podnošenje prijava

Zapečaćene koverte sa potrebnom dokumentacijom uz naznaku:
"NE OTVARAJ - ZAHTJEV ZA UČEŠĆE PO JAVNOM POZIVU" dostaviti na adresu:
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ulica Rudarska, br.57., Tuzla,
neposredno ili poštom, najkasnije u roku od 10 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva, a najkasnije sa 07.12.2015. godine.

 

VII Troškovi javnog poziva

Ministarstvo za boračka pitanja ne snosi nikakve troškove u postupku Javnog poziva, a zadržava pravo da prihvati u cjelini i /ili djelimično i /ili odbije zahtjev.

 

VIII Ostalo

Sve potrebne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu za boračka pitanja, svakim radnim danom od 10.00 do 14.00 sati, neposredno ili na telefon 035/369-402,035/369-403.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15