Odluka o odobravanju Liste poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 19. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, a u vezi sa Sporazumom o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-014169/16 od 27.05.2016.godine i 01-34-209/16 od 30.05.2016.godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK, direktor Službe za zapošljavanje TK, donosi

 

 

ODLUKU
o odobravanju Liste poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja stručnog
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 

I

Odobrava se Lista poslodavaca (ukupno 91 ) kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, kako je to predloženo od strane Komisije za realizaciju V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.


II

Na osnovu ove Odluke, sa poslodavcima će se zaključiti ugovori o sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, kojima će se bliže urediti prava i obaveze korisnika sredstava i Službe.

 

III

Korisnik sredstava (poslodavac) je obavezan, najdalje u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora iz člana II ove Odluke, zaključiti ugovore o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, sa osobama čiji se volonterski staž sufinansira.

 

IV

Sastavni dio ove Odluke je Lista poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Uputstvo o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Upravnom odboru Službe, u roku od 8 dana od dana prijema iste.

 

DIREKTOR
Senad Muhamedbegović, dipl pravnik

 

Na osnovu člana 19. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, a u vezi sa Sporazumom o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-014169/16 od 27.05.2016.godine i 01-34-209/16 od 30.05.2016.godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK, direktor Službe za zapošljavanje TK, donosi

 

 

ODLUKU
o odobravanju Liste poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja stručnog
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 

I

Odobrava se Lista poslodavaca (ukupno 91 ) kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, kako je to predloženo od strane Komisije za realizaciju V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.


II

Na osnovu ove Odluke, sa poslodavcima će se zaključiti ugovori o sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, kojima će se bliže urediti prava i obaveze korisnika sredstava i Službe.

 

III

Korisnik sredstava (poslodavac) je obavezan, najdalje u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora iz člana II ove Odluke, zaključiti ugovore o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, sa osobama čiji se volonterski staž sufinansira.

 

IV

Sastavni dio ove Odluke je Lista poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica.

 

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Uputstvo o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Upravnom odboru Službe, u roku od 8 dana od dana prijema iste.

 

DIREKTOR
Senad Muhamedbegović, dipl pravnik

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna