PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazumom o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-014169/16 od 27.05.2016. godine i broj: 01-34-209/16 od 30.05.2016. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 

1. Pravo učešća


Pravo učešća u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona.


2. Poticajna sredstva


Finansijska sredstva za podršku sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona, u iznosu 800.000,00 KM.
Ova sredstva će se usmjeriti za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža sa osobama VSS, koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), broj: 15/1-41-016610/16 od 30.06.2016. godine, u trajanju do 12 mjeseci (na rok utvrđen u Prijedlogu liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža i Konačnoj listi kandidata - za obavljanje volonterskog staža), radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.
Poslodavcu će se sufinansirati sredstva u bruto iznosu od 230,00 KM mjesečno, po osobi.

3. Pregled neraspoređenih zanimanja osoba sa konačne liste kandidata Ministarstva

lista

4. Potrebna dokumentacija za učešće u Programu:


a)
zahtjev za sufinansiranje osoba - obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica sa VSS, koje se nalaze na Konačnoj listi kandidata Ministarstva, uz obrazac "potrebe za osobama - stručno osposobljavanje /volontiranje" za koje se podnosi zahtjev (forma zahtjeva i obrasca dostupna je u nadležnim biroima za zapošljavanje JU Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba), na web stranici Službe www.szztk.ba, i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, www.vladatk.kim.ba.

b) broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti i
c) posljednja specifikacija o isplaćenim plaćama - osim za organe državne službe i javne ustanove.
Poslodavci koji nemaju zaposlenika prijavljenih na jedinstveni porezni sistem, te poslodavci koji svojom djelatnošću nisu u mogućnosti osigurati osobama stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa / volonteru, sticanje radnog iskustva, potrebnog za rad na određenim radnim mjestima njihove stručne spreme ili za polaganje stručnog ispita, ne mogu učestvovati u ovom Programu.
Ugovor o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža ne može biti zaključen prije zaključenja ugovora sa Službom.


5. Prioritet kod odobravanja sredstava


Kod odobravanja sredstava, namijenjenih za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa /volonterskog staža, osobama iz ciljne grupe, ukoliko potražnja poslodavaca bude veća za određena zanimanja, nego što ima osoba na listi za tim zanimanjem, prioritet će imati poslodavci koje je i sam kandidat prethodno prihvatio.


6. Način isplate sredstava


Služba će poslodavcima isplatu sredstava vršiti, nakon zaključivanja ugovora i dostavljanja ostale dokumentacije (ugovor zaključen između poslodavca i osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa/volonetra, dokaz da je osoba na stručnom osposobljavanju/ volonterskom stažu osigurana za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti - obrazac JS 3120, i izjave osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa/volontera da je upoznata sa uvjetima programa) sukcesivno, u mjesečnim ratama od 230,00 KM, po osobi, bruto, u trajanju do 12 mjeseci (na rok utvrđen u Konačnoj listi kandidata za obavljanje volonterskog staža), uz obavezu poslodavca da osobi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa /volonteru isplati neto iznos, za svaki mjesec 200,00 KM, kao naknadu za ishranu i prevoz, a preostali iznos 30,00 KM uplaćuje doprinose za osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti..
Poslodavac je u obavezi pravdati dobijena sredstva za svaki mjesec.


7. Prava i obaveze


Prava i obaveze između Službe i poslodavca, regulisaće se međusobnim ugovorom, u skladu sa Programom i javnim pozivom.


8. Prijava na javni poziv


Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom, sa naznakom „Prijava na prvi ponovljeni javni poziv za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica», birou za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca ili Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Bosne Srebrene broj: 31., 75000 Tuzla.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informiranja, odnosno zaključno sa 30.08.2016. godine
Obrasci za apliciranje za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, dostupni su na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, www.vladatk.kim.ba i na web stranici Službe, www.szztk.ba u nadležnim općinskim biroima za zapošljavanje i Službi.
Prijave sa nekompletnom dokumentacijom, neće se uzeti u razmatranje.

 

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

 

 

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazumom o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-014169/16 od 27.05.2016. godine i broj: 01-34-209/16 od 30.05.2016. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 

1. Pravo učešća


Pravo učešća u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica imaju poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona.


2. Poticajna sredstva


Finansijska sredstva za podršku sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, obezbjeđena su u Budžetu Tuzlanskog kantona, u iznosu 800.000,00 KM.
Ova sredstva će se usmjeriti za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža sa osobama VSS, koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), broj: 15/1-41-016610/16 od 30.06.2016. godine, u trajanju do 12 mjeseci (na rok utvrđen u Prijedlogu liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža i Konačnoj listi kandidata - za obavljanje volonterskog staža), radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.
Poslodavcu će se sufinansirati sredstva u bruto iznosu od 230,00 KM mjesečno, po osobi.

3. Pregled neraspoređenih zanimanja osoba sa konačne liste kandidata Ministarstva

lista

4. Potrebna dokumentacija za učešće u Programu:


a)
zahtjev za sufinansiranje osoba - obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica sa VSS, koje se nalaze na Konačnoj listi kandidata Ministarstva, uz obrazac "potrebe za osobama - stručno osposobljavanje /volontiranje" za koje se podnosi zahtjev (forma zahtjeva i obrasca dostupna je u nadležnim biroima za zapošljavanje JU Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba), na web stranici Službe www.szztk.ba, i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, www.vladatk.kim.ba.

b) broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti i
c) posljednja specifikacija o isplaćenim plaćama - osim za organe državne službe i javne ustanove.
Poslodavci koji nemaju zaposlenika prijavljenih na jedinstveni porezni sistem, te poslodavci koji svojom djelatnošću nisu u mogućnosti osigurati osobama stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa / volonteru, sticanje radnog iskustva, potrebnog za rad na određenim radnim mjestima njihove stručne spreme ili za polaganje stručnog ispita, ne mogu učestvovati u ovom Programu.
Ugovor o obavljanju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža ne može biti zaključen prije zaključenja ugovora sa Službom.


5. Prioritet kod odobravanja sredstava


Kod odobravanja sredstava, namijenjenih za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa /volonterskog staža, osobama iz ciljne grupe, ukoliko potražnja poslodavaca bude veća za određena zanimanja, nego što ima osoba na listi za tim zanimanjem, prioritet će imati poslodavci koje je i sam kandidat prethodno prihvatio.


6. Način isplate sredstava


Služba će poslodavcima isplatu sredstava vršiti, nakon zaključivanja ugovora i dostavljanja ostale dokumentacije (ugovor zaključen između poslodavca i osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa/volonetra, dokaz da je osoba na stručnom osposobljavanju/ volonterskom stažu osigurana za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti - obrazac JS 3120, i izjave osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa/volontera da je upoznata sa uvjetima programa) sukcesivno, u mjesečnim ratama od 230,00 KM, po osobi, bruto, u trajanju do 12 mjeseci (na rok utvrđen u Konačnoj listi kandidata za obavljanje volonterskog staža), uz obavezu poslodavca da osobi na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa /volonteru isplati neto iznos, za svaki mjesec 200,00 KM, kao naknadu za ishranu i prevoz, a preostali iznos 30,00 KM uplaćuje doprinose za osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti..
Poslodavac je u obavezi pravdati dobijena sredstva za svaki mjesec.


7. Prava i obaveze


Prava i obaveze između Službe i poslodavca, regulisaće se međusobnim ugovorom, u skladu sa Programom i javnim pozivom.


8. Prijava na javni poziv


Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom, sa naznakom „Prijava na prvi ponovljeni javni poziv za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica», birou za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca ili Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Bosne Srebrene broj: 31., 75000 Tuzla.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informiranja, odnosno zaključno sa 30.08.2016. godine
Obrasci za apliciranje za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, dostupni su na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, www.vladatk.kim.ba i na web stranici Službe, www.szztk.ba u nadležnim općinskim biroima za zapošljavanje i Službi.
Prijave sa nekompletnom dokumentacijom, neće se uzeti u razmatranje.

 

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna