KONAČNA RANG LISTA invalidskih sportskih klubova za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima ucešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2019. godinu

Na osnovu odredbi člana 21. stav (5) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima ucešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu (Sl. novine TK-a broj: 5/19), Ministar za boračka pitanja utvrđuje:

 

KONAČNU RANG LISTU
invalidskih sportskih klubova za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima ucešća, organizovanja i
održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2019. godinu

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna