Konačna rang lista invalidskih sportskih klubova kojima se dodjeljuju finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu

Na osnovu odredbi člana 21 stav (3) i (5) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-11-10989/20 od 09.06.2020. godine i broj: 02/1-02-7401/21 od 20.04.2021. godine, a nakon izjavljenih prigovora od strane Saveza košarkaških invalidskih klubova TK i Sportskog saveza invalidnih lica TK, po raspisanom Javnom pozivu za dodjeli finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu , Ministar za boračka pisanja utvrđuje:

 

 

KONAČNU RANG LISTU
invalidskih sportskih klubova kojima se dodjeljuju finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja
i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinuKontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna