Konačna lista kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 20. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu broj: 02/1-04-5590/21 od 16.03.2021. godine, Ministar za boračka pitanja TK utvrđuje

 


KONAČNU LISTU

kandidata za ostvarivanje prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na
području 
Tuzlanskog kantonaKontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna