Javni poziv za učešće u „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021"

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH" broj: 41/01, 22/05 I 9/08), Projektom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021. Odlukama Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj: 01/1-45-5651/21 od 26.08.2021. godine i 01/1-45-6035/21. od 29.09.2021. godine i Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2021, potpisanog između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) broj: 06-45-6372/21 od 21.10.2021. godine, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) broj: 15/1-04-21510-21 od 04.10.2021. godine i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 01-30-3-867/21 od 12.10.2021. godine, objavljuje se:

 


J A V N I  P O Z I V

za učešće u „Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida / poginulih boraca 2021"


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15