Konačna rang lista kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 27. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđenja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/12) Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

 


KONAČNU RANG LISTU

kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona po
ponovljenom javnom pozivu za dodjelu sredstava u svrhu samozapošljavanja
Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15