DOPUNA KONAČNE LISTE KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kanton", broj: 6/12 i 9/13) , a u vezi sa tačkom II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3 /13 od 02.07.2013. godin i broj:02/1-14-22540/13 od 08.10.2013. godine Ministar za boračka pitanja utvrđuje


                                                                                     DOPUNU KONAČNE LISTE
                                                                            kandidata za obavljanje pripravničkog staža

Opširnije...

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i 9/13), Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-32-9/13-2 od 27.09.2013. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica 

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U II PROGRAMU SUFINANSIRANJA OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG/VOLONTERSKOG STAŽA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i 9/13) i Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 01-34-323/13 od 23.07.2013. godine i broj: 15/1-14-12795-3/13 od 30.07.2013. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba), Ministarstvo objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog
staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Na osnovu člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kanton", broj: 6/12 i 9/13) , a u vezi sa tačkom II Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-12795-3 /13 od 02.07.2013. godine, Ministar za boračka pitanja utvrđuje:

Opširnije...

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA I LISTA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA ČIJI SE ZAHTJEVI ODBIJAJU KAO NEOSNOVANI I NEKOMPLETNI

Na osnovu odredbe člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12 i broj: 02/1-34-8809/13 od 17.06. 2013. godine, Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

Prijedlog lista kandidata za obavljanje pripravničkog staža

Opširnije...

KONKURS ZA DODJELU BESKAMATNIH KREDITNIH SREDSTAVA ZA POMOĆ U STAMBENOM ZBRINJAVANJU BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 20. stav (1) Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju  branitelja i članova njihovih porodica na području  Tuzlanskog kantona (“Službene novineTuzlanskogkantona”, broj: 14/10 i 12/11),    Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona raspisuje

 

Konkurs za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna