JAVNI POZIV u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-02-026914/15 od 26.11.2015. godine i tačke VIII i X Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2015. godini ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15, 12/15 i broj: 02/1-05-025142/15 od 23.11.2015. godine), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI POZIV
u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine
za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u IV Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), a u vezi sa Programom o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-02-011751/15 od 27.05.2015. godine i broj:02/1-02-11751-1/15 od 22.09.2015. godine, Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj:01-34–391/2015. godine od 16.06.2015. godine i broj: 15/1-14- 0011751/15 od 16.06.2015. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i IV Programa sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u IV Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža
branilaca i članova njihovih porodica

Opširnije...

KONAČNA LISTA kandidata za obavljanje volonterskog staža za 2015 godinu

Na osnovu odredbe člana 15. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/14) a u vezi sa tačkom II i III Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog staža broj: 02/1-02-011751/15 od 27.05.2015. godine, Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje:

 

KONAČNA LISTA kandidata za obavljanje volonterskog staža

 


 

 

 

 

Prvi ponovljeni Javni poziv za učešće u IV Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), a u vezi sa Programom o rasporedu sredstava za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica

Opširnije...

Dopuna konačne rang liste kandidata - učenika iz kategorije demobilisanih boraca za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015 godinu

Na osnovu odredaba člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/13 i 01/15, u daljem tekstu: Odluka) i zaključaka kolegija, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje

 

DOPUNU KONAČNE RANG LISTE kandidata - UČENIKA iz kategorije DEMOBILISANIH BORACA za dodjelu stipendija za školsku 2014/2015 godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna