Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, broj: 01/1-49-3940/17 od 22.05.2017. godine, i Sporazumom o međusobroj saradnji, Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 01-1-34-221, od 08.06.2017. god., objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Opširnije...

Konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice za obavljanje volonterskog staža / stručnog osposobljavanja

Na osnovu člana 18a Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 14/16) i člana 11 Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/14) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-05-012152/17 od 11.05.2017. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

 

K O N K U R S

za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona

obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža / stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Opširnije...

Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini na području Tuzlanskog kantona u gradu/općini

Na osnovu člana 12. stav (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2017.godini, broj: 15/1-02-010558/17 od 20.04.2017. godine, SLUŽBA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE GRADA/OPĆINE __________________, raspisuje

O G L A S
za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih
potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini
na području Tuzlanskog kantona u gradu/općini

Opširnije...

Preliminarne liste redovnih studenata dodiplomskog studija i učenika za dodjelu stipendija, za školsku 2016/2017.godinu

Ministarstvo za boračka pitanja, februara mjeseca 2017. godine objavilo je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2016/2017 godinu.

Po raspisanom konkursu za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2016/2017 godinu, zaprimljeno je ukupno 2405 zahjeva.

Komisija Ministarstva za boračka pitanja u roku propisanom Odlukom utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 16/15, okončala je postupak i dana 17.04. 2017. godine objavila preliminarne liste kandidata čiji su zahtjevi osnovani, odnosno zasebne liste čini su zahtjevi nekompletni, neblagovremeni i neosnovani.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste, a nakon okončanja postupka po prigovorima, Ministar za boračka pitanja utvrdit će Konačne rang liste kandidata (učenika i studenata) iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2016/2017 godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiranje.

Javni poziv za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima TK za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2017. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16) i tačke VII Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11 i 8/14) Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2017. godinu

 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna