Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Dana 13.07.2015. godine u dnevnim novinama „Avaz", „Oslobođenje „ i „Večernji list" Ministarstvo za boračka pitanja je objavilo Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima koji se distribuiraju na području FBiH.
Javni oglas se objavljuje i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona ( www.vlada tk.kim.ba) i na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

 

Javni konkurs za prijem državnih službenika u Ministarstvu za boračka pitanja Vlade TK

Na zvaničnoj stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen je Javni konkura za prijem dva državna službenika u Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, i to:

  • stručnog savjetnika za statusna pitanja i informativno-analitičke poslove i slobodu pristupa informacijama i
  • stručnog saradnika za socijalno statusna pitanja.

Sve potrebne informacije i tekst javnog konkursa možete pogledati na web stranici Agencije, http://www.adsfbih.gov.ba

Odluka o izboru najpovoljniji ponuđač iz predmeta javne nabavke: "Usluga banjsko klimatskog liječenja za potrebe ratnih vojnih invalida, sa indikacijama i povredama kičmene moždine sa hidroterapijama, upalnog i degenerativnog reumatizma, posttraumatska i

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine44, broj: 39/14), te prijedloga Komisije za javne nabavke, utvrđenog u Zapisniku, broj: 15-05-014450/15 od 26.06.2015 godine, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, donosi:

Opširnije...

O D L U K A poništavanju postupka javne nabavke za izbor najpovoljnije banke za odobravanje, plasman i praćenje realizacije povrata beskamatnih kreditnih sredstava

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne cegovine", broj: 39/14), donosi se :

Opširnije...

K O N K U R S za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-41-011751/15 od 18.06.2015. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

Opširnije...

INTERNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 49/05) Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014