JAVNI POZIV u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2016. godinu na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. stav (3) Odluke o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupka sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježija poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2015. godinu na području Tuzlanskog kantona, broj: 15/1-02-020875/15 od 14.09.2016. godine, Odluke o raspisivanju javnog poziv u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicim Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za 2016. godinu na području Tuzlanskog kantona , broj : 15/1-020875-o/15 od 15.09.2016. godine i člana 23. i 26. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijim za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2016. godini ("Službene novine Tuzlanskog kantona ", broj: 1/16 i broj: 02/1-02-18756/16 od 16.08.2016 godine ), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

u cilju prikupljanja prijava za učešće u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2016. godinu na području Tuzlanskog kantona

Opširnije...

KONAČNA RANG LISTA - Kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 24.stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:07/16, u daljem tekstu Odluka), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

 

KONAČNU RANG LISTU

 

Kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Opširnije...

KONAČNA RANG LISTA - Kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 24.stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:07/16, u daljem tekstu Odluka), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

 

KONAČNU RANG LISTU

 

Kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Opširnije...

PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazumom o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-014169/16 od 27.05.2016. godine i broj: 01-34-209/16 od 30.05.2016. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

Odluka o odobravanju Liste poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 19. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, a u vezi sa Sporazumom o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-014169/16 od 27.05.2016.godine i 01-34-209/16 od 30.05.2016.godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK, direktor Službe za zapošljavanje TK, donosi

 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna