KONAČNA RANG LISTA - Kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 24.stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:07/16, u daljem tekstu Odluka), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

 

KONAČNU RANG LISTU

 

Kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Opširnije...

KONAČNA RANG LISTA - Kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 24.stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:07/16, u daljem tekstu Odluka), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

 

KONAČNU RANG LISTU

 

Kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Opširnije...

PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazumom o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-014169/16 od 27.05.2016. godine i broj: 01-34-209/16 od 30.05.2016. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


PRVI PONOVLJENI JAVNI POZIV
za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Opširnije...

Odluka o odobravanju Liste poslodavaca kojima se odobravaju zahtjevi za sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 19. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, a u vezi sa Sporazumom o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-014169/16 od 27.05.2016.godine i 01-34-209/16 od 30.05.2016.godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK, direktor Službe za zapošljavanje TK, donosi

 

Opširnije...

Preliminarna rang lista kandidata za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 22. stav (3) tačka b) Odluke o utvrđivanju uslova kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona', broj: 07/16, u daljem tekstu Odluka), od strane Komisije za razmatranje zahtijeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova
njihove porodice, ističe se:

 

Opširnije...

Javni poziv za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana 2. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14), Sporazumom o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-05-014169/16 od 27.05.2016. godine i broj: 01-34-209/16 od 30.05.2016. godine, koji su zaključili Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i V Programa sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
za učešće u V Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna