JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14), člana 19. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, broj: 02/1-05-10257/16 od 14.04.2016. godine i Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, broj: 02/1-14-10932/16 od 05.05.2016. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu
SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Konačna rang lista učenika za dodjelu stipendija za studijsku 2015/2016. godinu

Na osnovu odredaba člana 17. stav (3) i člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15) Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona , utvrđuje:

Opširnije...

Konačna rang lista studenata za dodjelu stipendija za studijsku 2015/2016. godinu

Na osnovu odredaba člana 17. stav (3) i člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15) Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona , utvrđuje: 

Opširnije...

K O N K U R S za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/14) i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-41-011593/16 od 05.05.2016. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S
za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona
obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Opširnije...

Liste učenika za dodjelu stipendija za 2015/2016 godinu

Na osnovu odredaba člana 16. stav (6) i člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15, u daljem tekstu: Odluka) Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, sačinjava:

 

Opširnije...

Liste studenata za dodjelu stipendija za 2015/2016 godinu

Na osnovu odredaba člana 16. stav (6) i člana 6. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15, u daljem tekstu: Odluka) Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica, sačinjava:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna