Javni poziv u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti za Tuzlanski kanton za 2016. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 2/13, 2/14 i 1/15), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
u cilju prikupljanja prijava za participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti
za Tuzlanski kanton za 2016. godinu

Opširnije...

J A V N I P O Z I V za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2016. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14) i tačke VII Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele sredstava za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/11 i 8/14) Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
za dodjelu sredstava invalidskim sportskim klubovima i savezima Tuzlanskog kantona za participaciju u troškovima učešća i organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija za 2016. godinu

Opširnije...

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2015/2016 godinu

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: UP1-15/1-41-55/15 od 25.01.2016. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za školsku 2015/2016 godinu

 

Opširnije...

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija koji su pripadnici branilaca ili članovi njihove porodice Tuzlanskog kantona za studij u školskoj 2015/2016 godini

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: UP1-15/1-41-55/15 od 25.01.2016. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija koji su pripadnici branilaca ili članovi
njihove porodice Tuzlanskog kantona za studij u školskoj 2015/2016 godini

 

Opširnije...

KONAČNA RANG LISTU kandidata za odobravanje finansiskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2015 godini

Na osnovu dlana 18. stav (5) Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku za utvrdivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finanslskih sredstava za pomo6 u rjesavanju stambenih potreba socijalno ugroZenih branilaca i dlanova njihovih porodica u 20'15. godini, broj: 15/2-02-016190/15 od 29. 06. 2015. godine ibroj: 15/2-02-016190/'15 od 15. 07. 2015. godine, L4inistarza boradka pitania Tuzlanskog kantona utvrduje

 

 

KONAČNA RANG LISTU kandidata za odobravanje finansiskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2015 godini

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna