Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima četiri škole na području Tuzlanskog kantona

Smart Schools2


Izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima četiri škole na području Tuzlanskog kantona, i to:
LOT 01: Mašinski instalaterski radovi na objektima: JU Gimnazija Živinice i JU Mješovita srednja škola Živinice (grad Živinice),
LOT 02: Mašinski instalaterski radovi na objektu JU Osnovne škole Stupari (općina Kladanj) i
LOT 03: Mašinski instalaterski radovi na objektu JU Osnovne škole Sapna – Područna škola Vitinica (općina Sapna)


Ref. broj: 2020 HR-BA-ME 388/ TK T-001

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona namjerava da dodijeli ugovore za izvođenje radova na realizaciji mjera energetske efikasnosti na objektima gore navedenih škola na području Tuzlanskog kantona, uz finansijsku podršku Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Kompletna tenderska dokumentacija se može preuzeti na sljedeće načine:

a) Lično kod ugovornog organa na adresi:
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona
Rudarska 57, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel: (035) 369-435, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
(radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 08:00 - 10:00 i 12:00 - 16:00)

b) Na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona: OVDJE

Molimo firme koje su dokumentaciju preuzele sa web-stranice Vlade Tuzlanskog kantona, da nam o tome pošalju obavijest na e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 23. juni 2021. godine (srijeda) do 12:00 sati po lokalnom vremenu u BiH. Moguće dodatne informacije i odgovori na eventualna pitanja će biti objavljivani na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba).


Objava ugovora za izvođenje radova je izvršena u Službenom glasniku BiH – Oglasnik javne nabavke, br. 25/2021 (str. 108) od 23. aprila 2021. godine, na http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/index/bih 

Konačna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2020. Godinu za projekt 2

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 24.09.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:

 

KONAČNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2020. GODINU ZA PROJEKT 2

 

Konačna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2020. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 19.11.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:


KONAČNA RANG LISTA KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2020. GODINU


Preliminarna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2020. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 19.11.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:


PRELIMINARNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2020. GODINU

 

Preliminarna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2020. godinu za Projekt 2 / Lista kandidata čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane za Projekt 2

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 24.09.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:PRELIMINARNU RANG LISTU

KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2020. GODINU ZA PROJEKT 2

I

LISTU KANDIDATA
ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE I NEOSNOVANE ZA
PROJEKT 2

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna