JAVNI POZIV za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesna kulture i sporta za 2019. godinu, broj: 02/1-14-11128-1/10 od 03.06.2019. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu

Opširnije...

JAVNI POZIV za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18 – prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 7. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. odinu, broj: 11/1-40-14623/19 od 15.07.2019. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim
sportistima za 2019. godinu

Opširnije...

Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski Kanton za 2019. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski Kanton za 2019. godinu.

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje projekata u okviru programa Kreativna Evropa

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava zainteresovane da je otvoren javni poziv za evropske projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa. Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna