Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u školama i upravnog odbora u JU Univerzitet u Tuzli čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 5. Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/20) Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje

JAVNI KONKURS
za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama
čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

I
Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora ispred osnivača i lokalne zajednice i iz reda zaposlenika i roditelja učenika u osnovnim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 5. Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/20) Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje

 

JAVNI KONKURS
za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u srednjim školama
čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

I
Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora ispred osnivača i lokalne zajednice i iz reda zaposlenika i roditelja učenika u gimnaziji i srednjoj umjetničkoj školi i imenovanje članova školskog odbora ispred osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada i iz reda zaposlenika i roditelja učenika u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa članom 47. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20), tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe - prečišćeni tekst ( „Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-15218-3/20 od 13.10.2020. godine Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona:

 

P O N I Š T A V A
Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora u JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača,

Objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 09.09.2020. godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 64/20 od 11.09.2020. godine.

te raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
za imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora u JU Univerzitet u Tuzli
iz reda osnivača

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna