Poništenje i ponovno raspisivanje Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Radio televizija Tuzlanskog Kantona d.o.o.

U skladu sa odredbom člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federa-cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), članom 22. Statuta JP RTV TK d.o.o., a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15),i Od-luke Skupštine JP RTV TK broj: 341 /16 od 21.02.2017. godine, Skupština JP RTV Tuzlanskog kantona:

 

PONIŠTAVA
JAVNI OGLAS

 

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV TK broj:1102/16 od 22.07.2016.godine, objavljen u dnevnim novinama „Faktor" (od 06.09.2016.godine) i „Službenim novinama FBiH", broj: 70/16, te raspisuje:


JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA D.O.O.

 

Opširnije...

Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 46. Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 15/00, 2/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14 12/15 i 14/15), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje

 

J A V N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Arhiv Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

Konkursi/oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

U nastavku možete preuzeti tekst Konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, Konkursa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona i Oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona objavljenih u dnevnom listu "Oslobođenje" od 30.12.2016.godine, te Spisak osnovnih škola u kojima će se obaviti intervju za prijem nastavnika i stručnih saradnika.


 

Ponovni javni konkurs za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača

U nastavku možete preuzeti tekst Ponovnog javnog konkursa za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama, kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, objavljenog u dnevnom listu "Oslobođenje" 8.11.2016.godine, te prijavne obrasce.

Opširnije...

Poništenje i ponovni Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej istočne Bosne Tuzla

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-34-11955-6/16 od 18.10.2016. godine, Vlada Tuzlanskog kantona

 

P O N I Š T A V A
Oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej istočne Bosne Tuzla, objavljenog u dnevnim novinama „Oslobođenje" i „Službenim novinama FBiH", broj: 69/16.

i

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 19. Zakona o muzejskoj djelatnost („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj :10/02 i 13/11) a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje

 

P O N O V N I
J A V N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Muzej istočne Bosne Tuzla

 

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti u 2016. godini

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona («Službene novine TK», broj: 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 69. tačka 34. i članom 80. stava (4) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/15) i na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010005 – Izdavačka djelatnost za 2016. godinu (br.02/1-40-8657/16 od 05.04. 2016. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

 

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje
programa/projekata izdavačke djelatnosti u 2016. godini

 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna