Obavijest o preuzimanju dokumentacije

O B A V I J E S T

 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona obavještava podnosioce prijava na Javni poziv za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona fizičkim licima za 2021. godinu, koji su prijave na navedeni poziv dostavili dana 07. i 08.06.2021. godine, kao i podnosioci prijava koji su dostavili prijave nakon zatvaranja Javnog poziva, da dostavljenu dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama Ministarstva u vremenskom periodu od 13.00 do 15.00 sati, svakim radnim danom.

Kako je na adresu Ministarstva zaključno sa danom 08.06.2021. godine zaprimljeno 803 prijave, Ministarstvo je bilo prinuđeno ranije zatvoriti Javni poziv,a sve s ciljem kako se građani ne bi izlagali troškovima pripreme i ovjere dokumentacije, te gubitku vremena.

Dana 22.07.2021. godine objavljena je konačna lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove Javnog poziva, a za koji broj prijava Ministarstvo raspolaže finansijskim sredstvima predviđenim i Budžetom TK.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna