Obavijest o izmjeni Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

O B A V I J E S T
o izmjeni Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih,
srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

 

 

U Javnom pozivu za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona, objavljenom dana 05.11.2021. godine, mijenja se tekst u dijelu tačke II Javnog poziva, a koji se odnosi na broj Službenih novina FBiH Zakona o računovodstvu i reviziji u FBIH, tako da umjesto ranijeg broja 83/09 treba da stoji broj Službenih novina FBiH "15/21". Isti tekst izmjene odnosi se i na Operativni priručnik.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15