KONAČNA RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 10. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za sufinansiranje projekata promocije i razvoja poduzetništva, broj: 14/1-02-19329/16 od 22.08.2016. godine, člana 9. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvecije za podršku obrtničkim komorama, broj: 14/1-02-19316/16 od 22.08.2016. godine, člana 9. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku obrtu broj: 14/1-02-19319/16 od 22.08.2016. godine, člana 10. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije IT poduzetništvu, broj: 14/1-02-19309/16 od 22.08.2016. godine, člana 10. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku MSP, broj: 14/1-02-19321/16 od 22.08.2016. godine, člana 10. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku novoosnovanim MSP i obrtima, broj: 14/1-02-19322/16 od 22.08.2016. godine, člana 10. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za poticaje inovatorstvu, broj: 14/1-02-19313/6 od 22.08.2016. godine, člana 8. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za zaštitu i registraciju autohtonih proizvoda, broj: 14/1-02-19308/16 od 22.08.2016. godine i člana 10. stav 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za promociju poduzetništva, broj: 14/1-02-19324/16 od 22.08.2016. godine, ministar razvoja i poduzetništva donosi:

 

KONAČNU RANG LISTU KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2016. GODINU

 


Rang lista korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA“ za 2016. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 10. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za sufinansiranje projekata promocije i razvoja poduzetništva, broj: 14/1-02-19329/16 od 22.08.2016. godine, člana 9. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvecije za podršku obrtničkim komorama, broj: 14/1-02-19316/16 od 22.08.2016. godine, člana 9. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku obrtu broj: 14/1-02-19319/16 od 22.08.2016. godine, člana 10. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije IT poduzetništvu, broj: 14/1-02-19309/16 od 22.08.2016. godine, člana 10. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku MSP, broj: 14/1-02-19321/16 od 22.08.2016. godine, člana 10. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku novoosnovanim MSP i obrtima, broj: 14/1-02-19322/16 od 22.08.2016. godine, člana 10. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za poticaje inovatorstvu, broj: 14/1-02-19313/6 od 22.08.2016. godine, člana 8.stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za zaštitu i registraciju autohtonih proizvoda, broj: 14/1-02-19308/16 od 22.08.2016. godine i člana 10. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za promociju poduzetništva, broj: 14/1-02-19324/16 od 22.08.2016. godine, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju kantona" za 2016. godinu, objavljuje:

Opširnije...

Konkurs za nagradu EU za žene inovatorice sa mogućnošću prijave poduzetnica/inovatorica iz BiH

Europska komisija je 13. septembra 2016. godine otvorila konkurs za nagradu EU za žene inovatorice za 2017. godinu, koja nagrađuje četiri poduzetnice koje su uspješno unijele inovacije na tržište.

Opširnije...

Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2016. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 5. stav 4., člana 6. stav 4., člana 7. stav 4., člana 8. stav 4., člana 9. stav 4., člana 10. stav 4., člana 11. stav 4., člana 12. stav 4. i člana 13. stav 4. Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu sa pozicije 21010006 – „Podrška razvoju Kantona", broj: 02/1-02-14070/16 od 24.05.2016. godine, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

J A V N I P O Z I V
za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2016. godinu

Opširnije...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka e) i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj: 39/14), ministar Ministarstva razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona, donosi:

 

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke

Opširnije...

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim osobama za program dokvalifikacije i prekvalifikacije

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u progam dokvalifikacije i prekvalifikacije osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu.

 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145
GfITC2014