Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2022

Na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(„Službene novine Federacije BiH", TK",broj: 41/01,22/05 i 9/08), Programom rada Službe za zapošljavanje za 2022.godinu i Odluke Upravnog odbora o usvajanju Programa poticanja zapošljavanja 2022, broj: 01/1-04-1-429-10-7/22 od 28.07.2022.godine, JU Služba za zapošljavanje objavljuje

JAVNI POZIV
za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2022

Za realizaciju Programa osigurana su sredstva u iznosu od 216.600,00 KM, radi sufinansiranja zapošljavanja 31 osobe sa evidencije nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, i sufinansiranja stručnog osposobljavanja 9 osoba sa evidencije nezaposlenih, koje ne pripadaju boračkoj populaciji.

Finansijska sredstva su planirana u Budžetu TK, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, a Programom je utvrđeno da se sufinansira dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće, ili naknade osobi na stručnom osposobljavanju, u zavisnosi od pojedinačne mjere.

Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15