Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije "Podrška povratku prognanih lica"

 

Obavještavamo vas da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona za 2018. godinu raspisalo i objavilo Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 09/1-36-12990/18 od 30.04.2018. godine.


Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-14-4033-2/18 od 10. 04. 2018. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje


J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica''

Opširnije...

POZIV za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje”

Na osnovu člana 105. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- prečišćeni tekst („Službene novine TK" broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

POZIV
za dostavljanje Prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje"

 


 

 

OBRAZCI U WORD FORMATU

 

OBRAZCI U PDF FORMATU

ODLUKA o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2017. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01,12/03,10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 79. stav 7. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 

ODLUKU
o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2017. godinu

Opširnije...

ODLUKA o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01,12/03,10/05, 3/08, 8/11 i 15/13), člana 79. stav 5. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/17), ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2017. godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15