JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA SA POZICIJE "PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH LICA"

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 2/06i 15/11) i tačke II, alineja 3 i 4 stav 1 Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije

''Podrška povratku prognanih lica''

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DODJELU DONACIJA ZA IZGRADNJU I SANACIJU STAMBENIH JEDINICA PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" U 2013.GODINI RASELJENIM LICIMA SMJEŠTENIM U KOLEKTIVNIM CENTRIMA NA PODRUČJU OPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj: 2/06i 15/11) i tačke II, alineja 2 stav 1 Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001 – ''Podrška povratku prognanih lica'' broj 02/1-14-13699/13 od 22.07.2013. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje prijava za dodjelu donacija za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica po sistemu „Ključ u ruke" u 2013. godini raseljenim licima smještenim u kolektivnim centrima na području opština Tuzlanskog kantona

Opširnije...

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA MATERIJALNO ZBRINJAVANJE LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00,3/01,12/03,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 39. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”,broj: 7/13.), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi:

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2013. godinu

Opširnije...

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 23020019-SUBVENCIJA TROŠKOVA PREVENCIJE OVISNOSTI O DROGAMA ZA 2013.GODINU

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ((“Službene novine Tuzlanskog kantona”,br:17/00,3/01,12/03 ,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 39. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2013 godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” , broj:7/13), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona d o n o s i:

 

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2013.godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15