Raspisan Javni poziv za nagradu „Zvijezda turizma BiH 2019"

Obavještavamo sve djelatnike u turizmu sa prostora Tuzlanskog kantona da je Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine 23.01.2020.godine, raspisala Javni poziv za nagradu „Zvijezda turizma BiH 2019".


Nagrada će se dodjeljivati za sljedeće kategorije:
1. Turistička organizacija
2. Turistička manifestacija
3. Receptivna turistička agencija
4. Ugostiteljski objekat za smještaj sa dvije podkategorije
- Ugostiteljski objekt tipa Hotel
- Ostali ugostiteljski objekti za smještaj
5. Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga


Izabrani dobitnici nagrade i priznanja bit će predstavljeni na Sajmu turizma i ekologije LIST – Lukavac (7.-9.05.2020.godine).


Kriteriji, način prijave, te obrazac za prijavu mogu se preuzeti na web stranici Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno na linku: http://www.kfbih.com/javni-natjecaj-za-nagradu--zvijezda-turizma-bih-2019-

 


MINISTARSTVO TRGOVINE,

TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna