Lista fizičkih lica kojima je odobrena refundacija, pravnih lica kojima je odobrena refundacija, fizičkih lica kojima nije odobrena refundacija i pravnih lica kojima nije odobrena refundacija

Na osnovu člana 12. u vezi sa članom 8, 9. i 10. Odluke o načinu realizacije transfera finansijskih sredstava za refundaciju troškova poslovanja u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva, broj 02/118-8995/21 od 04.05.2021. godine, u postupku po Javnom pozivu za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika, objavljenom 07. maja 2021. godine na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i web stranici Vlade Tuzlanskog kantona, Komisija za provođenje postupka po javnom pozivu imenovana rješenjem ministra trgovine, turizma i saobraćaja, broj 05/1-18-10859/21 od 18.05.2021. godine, objavljuje

 


LISTU

fizičkih lica kojima je odobrena refundacija, pravnih lica kojima je odobrena
refundacija, fizičkih lica kojima nije odobrena refundacija i pravnih lica kojima nije
odobrena refundacija

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna