Konačne liste pravnih i fizičkih lica kojima je ODOBRENO / NIJE ODOBRENO refundiranje sredstava po osnovu Javnog oglasa.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05), čl. 9. i 12. Odluke o načinu raealizacije transfera finansijskih sredstava za refundaciju troškova poslovanja u oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva, broj 01/118-8995/21 od 04.05.2021. godine, nakon okončanog postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava pomoći privrednim subjektima u svrhu refundacije uplaćenih poreza i doprinosa na plaću i iz plaće zaposlenika, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja donosiODLUKU

o odobravanju/neodobravanju sredstava pomoći privrednim subjektima
u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna